Annons
X
Annons
X

T-banan ska byggas ut tidigare

Vi vill inleda samtal med regeringen om nya satsningar på infrastruktur i Stockholm. Bland annat bör en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Barkarby tidigareläggas. Det skriver trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) tillsammans med FP, C och KD i landstinget.

Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd. Foto: TOMAS ONEBORG

Varje dag gör över 700000 resenärer drygt 2,5 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Av dessa görs drygt 1,1 miljoner med tunnelbanan. Nästan lika många resor görs med buss och ytter‑ ligare nära 400000 resor sker med pendeltåg, tvärbanor och lokalbanor.

På många håll upplevs redan
i
dag besvärande
trängsel, inte minst i tunnelbanan, samtidigt som det är fullt på spåren. Kapaciteten har nått sitt tak.

Samtidigt växer Stockholms län kraftigt. Varje år ökar befolkningen med nära 40 000 personer. Det är en fördubbling av befolkningsökningen jämfört med de antaganden som legat till grund för både den regionala utvecklings- planen och diskussionerna om framtida nyinvesteringar i spår och vägar.

Annons
X

Vi tycker att det är positivt att så många människor väljer att leva i Stockholm och att allt fler reser miljövänligt. Samtidigt ställer det krav på att leverera infrastruktur och kollektivtrafik i världsklass till allt fler människor.

Tillsammans med regeringen och andra parter i regionen satsar vi i alliansen 100 miljarder de kommande åren på att rusta och bygga ut infrastrukturen. Det är i sig en historisk satsning som är avgörande för regionens möjligheter till tillväxt och utveckling. Denna satsning är möjlig genom Stockholmsöverenskommelsen, ett avtal om en samlad trafik- lösning mellan staten och Stockholmsregionen som beskriver hur kollektivtrafiken och vägar ska byggas ut till 2020 med utblick mot 2030.

I den budget som landstinget nu presenterar ligger investeringar i kollektivtrafiken på hela 33,5 miljarder kronor fram till 2016. Detta innebär att landstinget satsar nära 14 miljarder kronor på tunnelbanan de närmaste åren.

Med de stora insatser som ligger i vår trafikplan så kommer vi fram till 2020 ha pressat ner trängseln på tunnelbanans mest drabbade avsnitt till cirka 70 procent. Och låt oss vara tydliga med en sak: Vi ser inget byggstopp för vare sig tunnelbanan eller de nya spårvägssatsningarna, alla trafikslag kommer att behövas när vi utvecklar Stockholm.

Som en följd av Socialdemokraternas tidigare missgynnande av Stockholmsregionen saknar vi dock fortfarande en hel del tvärförbindelser, både i norra och södra delen av länet, och framförallt ser vi att tunnelbanenätet har blivit alltmer eftersatt. När Socialdemokraterna styrde byggdes inte en enda meter spår. Därför behöver vi satsa på både lätta och tunga trafikslag.

Nu har vi i Stockholm ett bra läge med Stockholmsöverenskommelsen i ryggen. De enskilt största satsningarna avser Tvärbana Norr mot Solna, upprustning av tunnelbanans Hagsätragren samt nytt signalsystem och nya fordon till röda linjen. Parallellt med detta pågår byggnationen av Citybanan som när den öppnas för trafik kommer att fördubbla spårkapaciteten genom Stockholm.

Stockholmsöverenskommelsen är den största satsningen på Stockholms läns infrastruktur i modern tid och den slår vi vakt om. Överenskommelsen respekteras av alla partier i Stockholm som har skrivit under denna, men med hänsyn till att befolkningen nu växer dubbelt så snabbt som de antaganden som ligger till grund för överenskommelsen, önskar vi dock nya samtal om ytterligare kapacitetsförstärkningar och satsningar på infrastruktur i Stockholms län.

Vi föreslår därför i ett brev till regeringen att en förhandlingsman i denna fråga utses. Utgångspunkten i dennes uppdrag och kommande diskussioner mellan staten, landstinget och kommunerna i Stockholms län bör vara att ge förslag på tidigareläggning av investeringar
så att dels anslutningarna till Citybanan byggs tidigare, dels projekt tidigareläggs från den andra delen av Stockholms- överenskommelsen, som bland annat innehåller pendeltåg till Täby, tunnelbana till Nacka och Barkarby, samt spårväg till Universitetet, längs stombusslinje 4 och ett förverkligande av Spårväg syd.

Till skillnad från Socialdemokraterna vill vi stå fast vid tidigare överenskommelser. Vi vill i stället inleda samtal med regeringen. Att likt Waidelich, Juholt och lokala S-företrädare komma med ofinansierade önskelistor löser inte vardagens problem utan riskerar i stället mer trängsel för resenärerna som får vänta ytter- ligare år på utbyggd kollektivtrafik.

CHRISTER G WENNERHOLM (M)

trafiklandstingsråd, Ordförande i Trafiknämnden

LENNART RohDIN (FP)

vice ordförande i Trafiknämnden

MICHAEL STJERNSTRÖM (KD)

gruppledare i Trafiknämnden

LARS CARLSSON (C)

gruppledare i Trafiknämnden

Annons
Annons
X

Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 2
Foto: LARS PEHRSON Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X