T-bana till Karolinska inte dyrare än spårväg

Det är inte dyrare att bygga t-bana till Karolinska, jämfört med att dra en ny spårvägslinje dit. Det visar en första utredning av kollektivtrafiklösningar som SL gjort. Men ansvariga politiker tror ändå mer på spårvägsalternativet och kräver en djupare utredning av konstnaderna.

Under strecket
Publicerad
Annons

När det nya sjukhuset Nya Karolinska och Norra stationsområdet byggs ut väntas 10500 resenärer resa kollektivt till området under morgonrusningstid, mot 3900 idag. Konjunkturläget gjorde att SL:s styrelse i våras beslöt att tillfälligt skjuta på en tunnelbaneutbyggnad för att utreda andra – och billigare – trafiklösningar. Finansborgarrådet i Stockholms stad Sten Nordin (M) och trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm (M) uttalade samtidigt att Stockholms tunnelbana måste betraktas som färdigbyggd, och att spårvägar ovan jord är ett billigare kollektivtrafikalternativ.

Utredningen som nu är klar visar dock på små skillnader i kostnader mellan trafikslagen när det gäller alternativen tunnelbana eller spårväg till Nya Karolinska: kostnaden för att bygga en ny spårväg bedöms till 1,9–3 miljarder kronor, medan tunnelbanan beräknas till 3.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons