T-bana norrut bästa alternativet

Tunnelbanans kapacitet överstiger vida spårvägens och det är uppenbart att en förlängning av tunnelbanan norrut är ett viktigt spadtag. Stockholmsregionen behöver en långsiktig planering för att kunna växa, skriver Magnus Andersson (C) och Maria Rankka, Stockholms Handelskammare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Huvudstadsregionen växer snabbare än vad alla samhällsplanerare kunnat förutspå. Människor och företag upplever att regionen är attraktiv. Det ställer stora krav på politiken. Det är ett stort problem att alltför få kommuner är med och bygger bostäder för dessa nya innevånare och ett än större problem är att få tillstånd en infrastruktur och kollektivtrafik som möter regionens nuvarande och framtida behov. Vi måste låta satsa både på kollektivtrafik och vägar om vår region ska kunna vara en ledande storstadsregion när det gäller en bra livsmiljö och tillväxt.

Från 1980 till 2010 ökade befolkningen med 600000 invånare. Under den tiden byggdes i stort sett bara Tvärbanan och Södra länken. Urbaniseringen har inte stannat av, snarare tvärt om. Fram till 2030 beräknas regionen växa med ett helt Göteborg, varje dag tas små steg för att bli en internationell storstadsregion. Vi har idag inte de förutsättningarna som krävs för att möta den fantastiska mängden av företag, idéer och människor som ska försöka få plats. Kollektivtrafiken är av yttersta vikt för att kunna klara av befolkningsökningen och nu krävs politiskt agerande för att se till att göra oss redo att ta plats i familjen av framåtsyftande storstadsregioner som välkomnar tillväxt och inflyttning utan att belasta miljön mer än nödvändigt.

Annons
Annons
Annons