Annons
X
Annons
X

Systemfel på pensionsmarknaden

REPLIK | PENSIONSPENGARNA

I likhet med Avanza Pension hoppas vi att Livförsäkringsutredningen inte blir en halvmesyr där mindre nogräknade pensionsrådgivare blir de enda vinnarna ( Brännpunkt 30/8). Vi hoppas också att utredaren föreslår ett system där individen får både ansvaret och befogenheterna för att forma sin framtida pension.

Men, vad Avanza missar är att en framgångsrik fri flytträtt förutsätter en ny betalningsmodell, där dagens destruktiva provisionssystem ersätts. En rådgivare bör inte motta provision från försäkringsbolagen för att flytta din pensionsförsäkring. Vi har delvis flytträtt redan i dag och vad vi ser är att det flyttas friskt till diverse dyra försäkringslösningar som ger bra provision till rådgivaren, men inte nödvändigtvis dig en bättre pension.

Marknaden fungerar inte på kundens villkor. Det beror på att det är dyrt för de flesta bolag att flytta en försäkring de första fem åren försäkringen har funnits och det är på grund av att försäkringsbolag betalar ut provision till förmedlare på upp till 4 – 5 procent vid teckningstillfället. Den affärsmodellen går helt enkelt inte runt om kunden sedan kan flytta sin försäkring igen året efter om han/hon inte är nöjd.

Annons
X

Kort sagt, marknaden lider av ett systemfel redan i dag och om det inte åtgärdas riskerar snarare en helt fri flytträtt att öka den provisionshysteri som i förlängningen urholkar vanliga löntagares tjänstepensioner. Därför att när det viktigaste för säljaren blir mesta möjliga provision så kopplas kundperspektivet bort. Pensionsrådgivare och förmedlare bör istället titta på en betalningsmodell med en fast avgift som baseras på försäkringskapitalet. Ta ut en fast avgift och välj sedan den försäkring som är bäst för kunden. Vi måste få bort incitamenten för att se till annat än kundens bästa, först då kan en fri flytträtt bli fri på kundernas villkor.

FREDRIK SAUTER

vd Catella Förmögenhetsförvaltning

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X