Annons
X
Annons
X

Systemfel har gjort McD-skandalen möjlig

Det är alldeles för enkelt för oseriösa arbetsgivare att utnyttja utländska arbetstagare med nuvarande regelverk. Det måste vara de oseriösa arbetsgivarna som får betala priset om de utnyttjar människor, inte de som utnyttjas. Det visar skandalen vid McDonald's tydligt, skriver Jonas Sjöstedt och Josefin Brink (V).

BRÄNNPUNKT | ARBETSTILLSTÅND

Regeringen och MP måste erkänna att deras överenskommelse orsakar omfattande problem på svensk arbetsmarknad.
Jonas Sjöstedt och Josefin Brink

För tjugo år sedan upprördes vi över ödet för den lilla pakistanske pojken Iqbal Masih som vid fyra års ålder blev skuldslav, efter några år befriades ur slaveriet och sedan kämpade för att befria andra barn som levde som skuldslavar. En kamp mot mäktiga ekonomiska intressen som kom att kosta honom livet.

Idag har skuldslaveriet kommit till Sverige. Chefer på McDonald’s misstänks för att sålt arbetstillstånd till pakistanier som sedan får arbeta av skulden.

Annons
X

2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring efter en överenskommelse mellan den borgerliga regeringen och Miljöpartiet. De nya reglerna har öppnat för omfattande exploatering av arbetstagare från andra länder. Det finns gott om dokumentation av hur utländska arbetare lurats hit under falska premisser och utnyttjats på det mest skamliga sätt. Årligen rapporterar medierna om bärplockare som tvingas jobba orimligt långa arbetspass, inkvarteras i hälsovådliga lokaler och luras på delar av eller hela sin lön.

Hotell- och restaurangfacket har avslöjat ett stort antal fall där arbetskraftsinvandrare jobbade på krogar i Stockholm för löner långt under de som utlovats vid ansökan till Migrationsverket. Liknande missförhållanden rapporteras regelbundet från byggsektorn, städbranschen, lantbruket och transportsektorn för att bara nämna några exempel. Och nu ser vi alltså indikationer på en omfattande härva hos McDonald’s.

Det är tydligt att det är alldeles för enkelt för oseriösa arbetsgivare att utnyttja utländska arbetstagare med nuvarande regelverk. Det drabbar inte bara de enskilda arbetstagare som utnyttjas utan påverkar löner och arbetsvillkor för alla arbetstagare i negativ riktning. Seriösa arbetsgivare konkurreras ut i branscher där det finns omfattande fusk och exploatering.

Arbetskraftsinvandringen har genom åren varit positiv för Sverige och bidragit till vårt lands utveckling. En väl fungerande arbetskraftsinvandring kan även framöver tillföra mycket för såväl den enskilde som kommer hit för att arbeta som för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Men med dagens regelverk är det alldeles för enkelt för oseriösa arbetsgivare att utnyttja utländsk arbetskraft. Det måste finnas garantier för att de som invandrar inte utnyttjas och att de inte används för att dumpa löne- och arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden.

Systemet gör arbetskraftsinvandrare extremt beroende av sin arbetsgivare. Det är alltför vanligt att arbetsgivarna inte håller vad de lovat när det gäller löner och anställningsvillkor. Men de anställda kan inte vända sig till någon för att klaga. Om de gör det så kan de förlora arbetet och om de sedan inte hittar ett nytt inom tre månader förlorar de också sitt uppehållstillstånd.

Det måste vara de oseriösa arbetsgivarna som får betala priset om de utnyttjar människor, inte de som utnyttjas. Det behövs en mycket starkare kontroll av arbetsgivarnas seriositet och mer kännbara sanktioner mot de arbetsgivare som bryter mot reglerna. De anställdas anställningsavtal måste göras bindande och de som påtalar missförhållanden måste få stanna kvar tillståndstiden ut även om de inte kan vara kvar på jobbet.

Vänsterpartiet har alltså en rad förslag på hur de enskilda arbetstagarnas rättigheter kan stärkas och hur kontrollen av arbetsgivarna kan bli bättre. Regeringen och Miljöpartiet måste erkänna att deras överenskommelse om arbetskraftsinvandringen är en orsak till vad som håller på att bli ett omfattande problem på svensk arbetsmarknad. Nu är det dags att ta ansvar och ta tag i problemet.

JONAS SJÖSTEDT (V)

partiordförande

JOSEFIN BRINK (V)

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X