Annons

”Systemfel ger Sverige Europas dyraste byggen”

Byggbranschen präglas av svag kvalitetsstyrning, suboptimering och bristfällig produktivitetsutveckling. Den ständiga jakten på lågt pris i varje enskild del leder till lägre kvalitet, samtidigt som slutpriset trots detta ändå ofta blir högt. Byggsektorn behöver ifrågasätta de arbetssätt och strukturer som lett till denna situation, skriver arkitekten Nisse Landén.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Nisse Landén.

Foto: Ole Jais AB Bild 2 av 2
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

De höga boendekostnaderna är en aktuell fråga just nu. Bostadsbehovet är stort men kostnaderna är för höga. Diskussionen om hur kostnaderna skall hanteras handlar om byggsubventioner, marknadshyror, amorteringskrav, ränteavdrag, reavinstskatt, et cetera. Men den enskilda faktor som påverkar kostnaden för nyproduktion av bostäder mest, själva byggkostnaden, är det förvånansvärt tyst om. Byggkostnaderna i Sverige är högst inom hela EU (enligt Eurostat Byggkostnadsindex 2016) och gäller allt byggande i Sverige, inte bara bostäder.

Annons
Annons
Annons