”Systemfel går ut över psykiatriska vården”

Läkarbesök premieras på bekostnad av andra professioners insatser, skriver artikelförfattarna.
Läkarbesök premieras på bekostnad av andra professioners insatser, skriver artikelförfattarna. Foto: Erik G Svensson/TT

Nuvarande ersättningssystem med ett detaljerat poängsystem påverkar psykiatrin negativt. Nu måste ansvariga lyssna till rösterna från psykiatrins vardag, skriver företrädare för psykiatrin i ett upprop med 164 undertecknare.

Under strecket
Publicerad
Annons

De ekonomiska ersättningssystemen inom sjukvården som rönt stor uppmärksamhet den senaste tiden leder till missförhållanden även inom den psykiatriska vården. Den kris för psykiatrin som ständigt debatteras i medierna förvärras av ekonomistyrningen. Vi som skriver detta och som arbetar eller har arbetat i psykiatrin eller är brukare, forskare, medlemmar i yrkesorganisationer och anställda hos andra vårdenheter som samarbetar med psykiatrin anser att systemet måste ändras. Det finns tecken på att myndigheter och ansvariga politiker också börjat inse det.

Men för att en förändring verkligen ska komma till stånd, och för att undvika att nya modeller leder till nya negativa effekter, är det viktigt att noga lyssna till och dra slutsatser av våra och andras konkreta vittnesbörd om de verkligheter vi lever och verkar i.

Annons
Annons
Annons