Annons

Systemfel bakom misstag i vården Tandskadad blev utan ersättning trots försäkring Pojke skadades under skolutflykt Bomb oskadliggjord i Södertälje Vapenexport mot genombrott Nej till sjal inte diskriminering

Vården kan vara farlig eftersom människor gör fel. Men att straffa den enskilde hjälper föga. För snart sex år sedan skadade Snezana Obradovic tänderna i en cykelolycka på väg till jobbet. Ännu har hon inte fått ett öre i ersättning - trots arbetsskadeförsäkring. Prövningen i domstol tar för lång tid, tycker LO:s rättsskydd.

Under strecket
Publicerad

Systemen måste byggas så att felen minskar och en öppen kultur bidrar till att personalen vågar berätta om sina misstag, sade den brittiske professorn James Reason på gårdagens konferens om patientsäkerhet. Ambitionen måste vara att vilja lära av misstagen så att de inte händer igen. Då handlar det inte bara om att den enskilda sjuksköterskan eller läkaren ska lära av sina misstag, utan även att sjukhusledningen och landstingspolitikerna måste göra förändringar, kanske förbättra arbetsförhållandena, för att misstag ska undvikas.

Landstingsförbundet vill inspirera till ökat arbete för patientsäkerhet och driver därför under 2003 ett projekt i samarbete med landstingen i Halland, Kronoberg, Västra Götaland, Värmland, Södermanland och Västmanland. En övergripande målsättning med projektet är att öka förståelsen för att patientsäkerhet är allas ansvar och inte bara faller på de yrkesutövare som har direktkontakt med patienterna. - Vi måste i högre utsträckning lyssna på dem som jobbar i vården. De har kunskaper som ledarna i vården måste ta till sig, säger Synnöve Ödegård på Landstingsförbundet.

Annons
Annons
Annons