Annons
X
Annons
X

”Om inget görs riskerar vi Pisahaveri i högskolan”

Dick Harrison sätter fingret på ett allvarligt problem. Högskolans finansieringssystem ger drivkrafter till sänkta kunskapskrav. Om inget görs riskerar vi att få ett Pisahaveri i högskolan. Nu måste kvaliteten gå före kvantiteten, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

(uppdaterad)
Debatten om högskolan
Göran Arrius

Göran Arrius Foto: Pressbild/Saco

DEBATT | UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Sverige ska vara ett högutbildat samhälle. Då kan vi inte tumma på kvaliteten i skola eller högre utbildning. Ändå ser vi regelbundet tecken på att kunskapssamhället är under stark press, exempelvis Pisa-haveriet i skolan och återkommande rapporter om kvalitetsbrister i högskolan. Det får inte fortsätta. Nu måste kvaliteten i utbildningen prioriteras.

Skolans kunskapstapp riskerar att få negativa effekter på den högre utbildningen. Grund- och gymnasieskolan måste kunna fullgöra sitt kompensatoriska uppdrag. Studenternas förkunskaper är nämligen en viktig förutsättning för utbildningens kvalitet.

Utbyggnaden av högskolan har lett till att fler studenter med lägre betyg har börjat studera. Det är bra att fler läser vidare, men det ställer också krav på högskolan. Det behöver återspeglas i politiken. Fler studieplatser får inte tillsättas om inte kvaliteten samtidigt kan återupprättas.

Annons
X

Dick Harrison sätter i sin artikel fingret på ett allvarligt problem. Kvalitet måste spela en större roll i utbildningspolitiken. Högskolesystemet är uppbyggt kring idén att studenternas fria val ska spela en stor roll för hur många utbildningsplatser som finns inom varje utbildning. Lärosätena får sedan pengar för varje student som får godkänt på sina kurser. Dessvärre saknas jämförbar information om utbildningarnas kvalitet. Därför kan studenterna inte välja den utbildning som håller högst kvalitet. Kopplingen mellan kvalitet och kvantitet är därmed bruten: fler studenter ger mer pengar, men högre kvalitet premieras inte.

Högskolan får inte drivas in i en nedåtgående spiral. Saco vill se en ny utbildningspolitik, där kvalitet går före kvantitet. Studenterna behöver verktyg för att välja utbildning utifrån kvalitet, men allra mest behövs ett finansieringssystem som är kvalitetsdrivande. Att sänka kunskapskraven för att få fler studenter genom systemet är inte hållbart.

Regeringen kan enkelt sätta den bollen i rullning: tillsätt en utredning om hur högskolans finansieringssystem kan främja utbildningens kvalitet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Göran Arrius

  ordförande Saco

  Annons
  Annons
  X

  Göran Arrius

  Foto: Pressbild/Saco Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X