Annons

”Systemet är helt oförutsägbart”

Foto: Yvonne Åsell

Det är anmärkningsvärt att EU-parlamentariker Fredrick Federley betecknar dagens system med utsläppsrätter som effektivt. Det är det inte, skriver professor Per-Olov Johansson i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Jag ifrågasatte i en debattartikel effektiviteten hos EU:s nyligen reformerade system för handel med utsläppsrätter. I en replik skriver Fredrick Federley att ”Sedan den senaste reformeringen av systemet så är handeln med utsläppsrätter något av det mest effektiva vi har i vår verktygslåda för att minska de europeiska utsläppen”.

För att illustrera den slutsatsens giltighet räcker det med ett enkelt exempel. Ett företag vill utöka sin verksamhet, kanske med ett nytt oljeraffinaderi eller en cementfabrik, det vill säga med en verksamhet som ger stora utsläpp av växthusgaser. Som det reformerade systemet är konstruerat kan utbyggnaden leda till a) ökade globala utsläpp av växthusgaser; b) oförändrade utsläpp; c) minskade globala utsläpp. Att beteckna ett sådant system som effektivt är anmärkningsvärt. Det är visserligen glädjande om verksamheten hamnar under c) och sänker de globala utsläppen, men det kan te sig stötande om systemet fungerar så att en vindkraftspark hamnar under a) och förvärrar klimatkrisen.

Annons
Annons
Annons