Annons

Systembolaget felnavigerar medvetet

Publicerad

Marie Nyberg har i en replik
på Brännpunkt 25/9 besvarat vårt debattinlägg och säger sig vilja ha debatt, men debatterar tyvärr inte. I stället levereras många vackra ord om miljöhänsyn, ansvar och service och Systembolagets förträfflighet. Det hon inte kommenterar är hur boxsegmentet under monopolets överinseende kommit att dominera utbudet i Sverige eller varför Systembolaget fäster så stor vikt vid de billigare segmenten på marknaden. Eller, för den delen, varför Systembolaget, upprepat, efterfrågar vin i tetra brik, bland annat för att ”uppgradera” förpackningstypen.

Det enda sättet att verkligen få veta vad ”marknaden” vill ha är att skapa en fri marknad. Låt oss leka med tanken om vad som skulle hända i Sverige om monopolet försvann. Utgår vi från majoriteten av fria marknader i allmänhet och länder som liknar Sverige i synnerhet, till exempel Belgien och Storbritannien, framträder en tydlig bild av ett smalare utbud i de lägre prissegmenten och ett betydligt bredare utbud högre upp på kvalitetsstegen.

Annons
Annons
Annons
Annons