Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Ulf Petersson: Systemair ingen frisk fläkt på börsen

Systemairs värdering hålls uppe av bolagets fina historik, låga säljtryck i aktien och att vinsterna varit relativt stabila, trots finanskrisen. Men för att motivera dagens börskurs måste vinsten öka mer än den gör nu, och aktien framstår därmed inte som köpvärd, anser tidningen Aktiespararen. Skulle bolaget köpa Lindab till rimliga villkor blir läget bättre.

Ventilationsföretaget Systemair, som främst tillverkar fläktar och annan ventilationsutrustning till bygg- och anläggningssektorn, har klarat de senaste årens jobbiga byggmarknad bra. Omsättningen har, sedan bolaget börsnoterades hösten 2007, ökat med nästan 40 procent, till 4,2 miljarder kronor på årsbasis. Vinstutvecklingen har varit klart stabilare än för flertalet övriga byggrelaterade bolag med verksamhet över hela Europa, och rörelsevinsten är i dag bara knappt 20 procent lägre än före finanskrisen.

Men eftersom omsättningen stigit och vinsten minskat betyder det att marginalen fått ta mest stryk i Systemairs resultaträkning. Rörelsemarginalen har trendmässigt gått ned från 13 till i dag bara 9 procent, och en liknande utveckling gäller för bruttomarginalen.

Detta beror på att tillväxten, som de senaste åren i stort sett uteslutande kommit från förvärv, har skett av företag med lägre rörelsemarginal än Systemairs ursprungsverksamhet och av verksamheter där bolaget ännu inte lyckats höja marginalerna i de köpta bolagen.

Annons
X

Så länge Systemair inte förmår öka omsättningen är aktien alltför dyr för att vara intressant. Den senaste rapporten, för perioden maj-juli, visade att bolaget under de tolv senaste månaderna har gjort en vinst på 233 miljoner kronor efter skatt, motsvarande en vinst per aktie på 4,48 kronor och ett P/E-tal på 19.

Systemairs vd, Gerald Engström, tror mycket på att Ryssland ska få företaget att nå den nödvändiga tillväxten.

–Jag är optimistisk om framtiden i Ryssland och tror att vi ska kunna växa med 1520 procent per år där, säger han.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Systemair skulle behöva höja sin marginal från dagens 9 procent till koncernmålet 12 procent för att aktien ska anses köpvärd. Detta är svårt att se i närtid, med tanke på att den underliggande byggmarknaden fortfarande är pressad i Europa och där även den för Systemair viktiga ryska marknaden visar sjunkande volymer.

  Det som skulle kunna göra Systemair till en bra aktieplacering är ett lyckat resultat av inhoppet i Lindab. Systemair köpte i somras Ratos aktiepost i Lindab och är i dag näst största ägare.

  Med 11 procents ägande och en styrelsepost lär det inte hända mycket i ett framtida samarbete. Men om Systemair skulle ta in hela Lindab, som Assa Abloy gjorde med Cardo, och sälja de delar som inte passar in, skulle aktiekursen sannolikt lyfta.

  Systemair är tämligen modest belånat, med en nettoskuld på 818 miljoner kronor och en soliditet på 45 procent, vilket är långt över målet om minst 30 procent. Ett lånefinansierat köp av Lindab till en inte alltför hög budpremie skulle ge en omedelbar ökning av vinsten per aktie – även sett till Lindabs i dag historiskt låga vinstnivå.

  Innan detta sker är Systemair dock på egna meriter för dyr, och aktien är köpvärd först om den går ned mot 70 kronor.

  Publiceringen sker i samarbete med tidningen Aktiespararen där Ulf Peterson är analytiker.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X