Annons
X
Annons
X
Ledare
Op ed

Syrienkonfliktens dolda faror

Människosmugglare fängslade 20-årige Mohammad Aslam i ett djungelläger. När han sade att han inte hade någon anhörig att ringa svarade smugglarna med tortyr.
Människosmugglare fängslade 20-årige Mohammad Aslam i ett djungelläger. När han sade att han inte hade någon anhörig att ringa svarade smugglarna med tortyr. Foto: JONAS GRATZER

OP-ED

**Inbördeskriget i Syrien **har drivit över tre miljoner människor på flykt från sitt land. Vissa av dessa söker sig till Europa. Då det inte finns någon laglig väg för flyktingarna att ta sig hit tvingas de använda människosmugglare. Detta har skapat en stor svart marknad kontrollerad av organiserad brottslighet.

Endast människosmugglingen från Syrien till Sverige under 2014 omsatte miljarder. Förra året sökte 30 583 syrier, och 7 863 statslösa (varav merparten kommer från Syrien), asyl i Sverige. Det genomsnittliga priset för resan till Sverige uppskattas ligga närmare 150 000 kronor per person. Brottssyndikat med förgreningar inom EU, och i Sverige, styr denna miljardindustri.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Dessa “entreprenörer” värnar **knappast om sina “kunders” välmående. Enligt den Internationella Organisationen för Migration (IOM) dog över 3 000 flyktingar som försökte korsa Medelhavet de första nio månaderna i år.

  Annons
  X

  EU:s gränssäkerhetsorgan Frontex uppger att syrier utgjorde 24 procent av alla upptäckta havsflyktingar under årets första hälft. Extrapolerar man utifrån IOM:s och Frontex:s siffror kan man anta att omkring 1 000 syrier kommer ha dött under sina försök att korsa Medelhavet 2014.

  Då en tredjedel av syriska asylsökare inom EU tar sig till Sverige kan man anta att över 300 av de som dog i Medelhavet förra året hade Sverige som slutdestination. Detta innebär att för varje 100 asylsökande syrier som togs emot i Sverige, dog minst en på vägen hit.

  För syndikaten bakom människohandeln kan ”kundernas” desperationen vara en fördel. De som inte har råd att betala för hela resan kan utnyttjas av den organiserade brottsligheten för att finansiera resan. Enligt polisen kan det handla om att smuggla narkotika på vägen, eller utföra ”kriminell skitgöra” när de väl är framme i Sverige. Det faktum att flyktingarna ofta har släkt kvar i hemlandet kan göra det svårt att trotsa brottssyndikatens order.

  **Utöver att ha **bidragit till en kriminell miljardindustri innebär det extrema flyktingtrycket från Syrien även en säkerhetspolitisk risk. Den brutala terrororganisationen IS uppskattas kontrollera ungefär en tredjedel av Syriens territorium, och tusentals extremister från Europa och andra delar av världen har tagit sig dit för att delta i jihad och tränas av terrorgrupper. Det innebär att den massiva infrastrukturen som byggts upp för människosmuggling även kan utnyttjas av al-Qaida-inspirerade terrorister som vill ta sig in i Europa.

  **Det aldrig tidigare **skådade antalet flyktingar – 2014:s ansökningar från asylsökande och anhöriga från världens alla hörn motsvarar en procent av Sveriges befolkning – innebär att Migrationsverket är under extrem belastning. Därför har staten begränsade resurser att granska enskilda ärenden från Syrien. Det finns en fara att säkerhetsrisker inte identifieras. Dessutom kan de personer som uppfattas som potentiella hot inte utvisas, då det pågår fullt inbördeskrig i Syrien.

  **Om man ser **tillbaka på tidigare konflikter, som i före detta Jugoslavien, utgjorde illegal handel av olika slag en viktig inkomstkälla för de stridande parterna. Även i dag, över 15 år efter att de sista stridigheterna där har upphört, utgör vapen från före detta Jugoslavien en av de största källorna av olagliga vapen som beslagtas i Sverige.

  Den stora mängden vapen och den växande narkotikahandeln i Syrien kan få konsekvenser även för Sverige. En växande syrisk diaspora i Sverige, brottssyndikatens utnyttjande av flyktingar, och återvändande kombattanter (ofta med ett kriminellt förflutet) skapar perfekta förutsättningar för illegala flöden mellan Sverige och en av världens värsta konfliktzoner.

  **Trots att Damaskus **ligger över 3 000 kilometer ifrån Stockholm kan kriget i Syrien komma att påverka Sverige mer än någon annan konflikt sedan andra världskriget. Det är därför högst angeläget att utreda och motarbeta de potentiella hoten detta innebär.

  Vi kan inte längre blunda för en kriminell miljardindustri vars verksamhet underminerar Europas gränssäkerhet och utsätter flyktingar för livsfara.

  **Karl Lallerstedt **är programdirektör vid Global Initiative Against Transnational Organized Crime, medgrundare av Black Market Watch, och författare till rapporten ”Sverige och Syrien: en avlägsen konflikt med allvarliga konsekvenser på hemmaplan” som lanserades av Frivärld i december 2014.

  karl.lallerstedt@globalinitiative.net

  Karl Lallerstedt

  Annons
  Annons
  X

  Människosmugglare fängslade 20-årige Mohammad Aslam i ett djungelläger. När han sade att han inte hade någon anhörig att ringa svarade smugglarna med tortyr.

  Foto: JONAS GRATZER Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X