Annons

Synskadade måste få tillgång till böcker

De synskadade kan i dag inte ta del av böcker som gjorts tillgängliga i andra länder på grund av upphovsrättsliga problem. Nu har den svenska regeringen möjlighet att ta upp frågan med de andra EU-länderna. Det är dags för handling, skriver politiker från samtliga svenska partier i europaparlamentet.

Under strecket
Publicerad

Synskadade och andra som behöver böcker i speciella format har i dag mycket begränsad tillgång till sådana böcker. Bara 5 procent av alla böcker görs om till tillgängliga format i vår del av världen, och mindre än 1 procent tillgängliggörs i fattiga länder. De synskadades organisationer talar om ”boksvälten”.

Problemet förvärras av hur upphovsrätten är utformad. I alla EU-länder finns det ideella organisationer som gör böcker tillgängliga för synskadade och andra som inte kan läsa vanlig text. I Sverige sköts det av Tal- och punktskriftsbiblioteket TPB. De har rätt att göra om skrivna böcker till tillgängliga format tack vare de undantag som finns i upphovsrätten.

Annons
Annons
Annons