”Synen på friskolor baseras på myter”

Anders Morin och Magnus Wallerå.
Anders Morin och Magnus Wallerå. Foto: Pressbilder

Argumenten mot skolpeng bygger på osaklig kritik som vi vill bemöta. Det skriver företrädare för Svenskt Näringsliv i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Erik Söderlind hävdar i en debattartikel i SvD (27/11) att skolpengen är feltänkt och att den bör fasas ut. De argument han framför bygger emellertid på ett antal myter. Det är angeläget att debatten förs på saklig grund. Därför måste de myter som Söderlind framför bemötas.

Den första myten handlar om att den kommunala skolan blir ineffektivare när den får konkurrens från friskolor, och detta skulle bero på att den då får tomma platser. Men då resonerar Söderlind som en traditionell monopolist, det vill säga att effektivitet uppnås bäst med centralplanering där till exempel gjorda investeringar i lokaler ska skyddas, och störande konkurrensinslag utestängas. En färsk rapport, som skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv (2020), visar också att fristående skolor minskar kommunernas skolkostnader. Ju högre andel av kommunens elever som går i fristående grundskolor desto lägre sammanlagda skolkostnader för grundskolan får alltså kommunen. En viktig orsak till detta är sannolikt att kommunerna blir mer effektiva själva när de utsätts för konkurrens.

Annons
Annons
Annons