Annons
X
Annons
X

”Syndikalisterna ägnar sig åt utpressning”

Syndikalisterna bedriver sedan flera månader en blockad mot restaurang Berns i Stockholm, en blockad med tydliga paralleller till organiserad brottslighet med inslag av utpressning, och de borde behandlas som de brottslingar de är, skriver dagens debattörer.

Organiserad brottslighet och utpressning har ingen plats i Sverige. Men samtidigt som polisen agerar kraftfullt mot kriminella nätverk är reaktionen slapphänt mot gäng som maskerar sin utpressning som facklig aktivitet.

Sedan fyra månader bedriver syndikalisterna en blockad mot restaurangen Berns trots att det inte existerar någon konflikt mellan arbetsgivare och de fack med vilka Berns har kollektivavtal. Syftet är att tvinga företaget att betala pengar.

Utpressning och organiserade trakasserier mot företagare sker allt som oftast i det tysta. Med hot om skadegörelse eller våld försöker kriminella ligor tvinga till sig pengar. Polisen arbetar målmedvetet och framgångsrikt mot denna typ av brottslighet. Nu har en ny typ av utpressningssituation sett dagens ljus genom att syndikalister blockerar ingångar till företaget och skrämmer anställda och besökare. Aktioner av detta slag har tidigare skett i bland annat Malmö, Solna och Stockholm.

Annons
X

Som förevändning för sitt agerande säger sig syndikalisterna driva en facklig strid. Men arbetsgivare och de fack som Berns slutit kollektivavtal med är överens. Syndikalisterna har krävt 1,4 miljoner kronor för att avbryta trakasserierna. Detta är inget annat än utpressning av den sort som den organiserade undre världen bedriver.

Bakgrunden är att Berns avslutat ett städavtal med företaget NCA. I samband med detta sades 25 personer upp från NCA på grund av arbetsbrist. Dessa personer har inte varit anställda av Berns och Berns har aldrig varit deras arbetsgivare.

Syndikalisterna krävde först ett skadestånd på 920000 kronor, varav 500000 kronor till den egna organisationen och en mindre del till städarna. Efter tre månader höjde de kravet till närmare 1,4 miljoner kronor och hotar att höja summan ju längre tiden går utan att Berns betalar. Andra utpressarmetoder som syndikalisterna ägnat sig åt är exempelvis att uppmana alla syndikalister att samlas utanför Berns vd:s hem vid midnatt på hennes födelsedag.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Berns vägrar betala skadestånd eftersom företaget inte begått något fel och för att det är viktigt att stoppa syndikalisternas framfart. De har då hävdat att det är mot god sed på arbetsmarknaden. Vi anser att god sed på arbetsmarknaden är att teckna kollektivavtal, följa dessa och se till att anställningsvillkoren är goda.

  Sedan 2008 arbetar Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet samlat mot den organiserade brottsligheten. Arbetet styrs av Samverkansrådet mot organiserad brottslighet. I nio särskilda aktionsgrupper arbetar tvåhundra poliser med att bekämpa utpressning och trakasserier. Blockaderna mot arbetsplatser där motiven varit att tvinga till sig pengar bör tydligt falla under detta arbete. Vi kräver att Samverkansrådet utreder syndikalisternas agerande och att de samverkande myndigheterna agerar lika oavsett vilka förevändningar utpressarna har.

  Om blockadvakterna istället haft på sig emblem från ökända organisationer i den undre världen hade samhällets bemötande varit ett annat. Vi tycker att det är oacceptabelt att samma typ av illegala handlingar bemöts olika av samhället beroende på vilket tryck som sitter på tröjorna.

  Arbetsmarknaden ska präglas av goda villkor för både anställda och företag. Genom lagstiftning och genom förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare som ofta representeras av en facklig organisation så löses tvister på arbetsmarknaden. Fack- liga organisationer ska driva sina medlemmars talan och bevaka arbetstagarnas intressen. Det som syndikalisterna tillåtits göra är motsatsen.

  Blockaden mot Berns har pågått helg efter helg under hela våren. För anställda på Berns har det varit en orolig tid och för Berns gäster har det sannolikt känts olustigt att passera självutnämnda strejkvakter. Agerandet riskerar att befästa bilden att vissa organisationer kan komma undan med utpressning i Sverige.

  KRISTINA ALVENDAL (M) Polisstyrelsens ordförande i Stockholms län

  HARALD ULLMAN (S) Vice ordförande City polisnämnd

  YVONNE SÖRENSEN BJÖRUD vd Berns

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X