Annons
X
Annons
X
Ledare
Gäst

Synd att Hultqvist försvagar samsynen om försvaret

Säkerhetsrådet

Försvarsminister Hultqvists tal i Sälen var en vändpunkt; en bred samsyn byttes mot polemiska poänger i ett läge där sammanhållningen skulle behöva stärkas. Det bådar inte gott för framtiden, tror Hans Wallmark (M).

[object Object]
Försvarsminister Hultqvist valde att använda rikskonferensen i Sälen till att splittra snarare än att samla försvarsopinionen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Under några dagar i januari varje år hamnar försvars- och säkerhetsfrågor i centrum för det politiska samtalet i Sverige tack vare Folk och försvars rikskonferens i Sälen. 2017 var inget undantag. Media var på plats tillsammans med politiska företrädare, militärer, forskare och representanter för viktiga frivilligorganisationer.

Statsministern höll anförande och presskonferens på söndagen och försvarsministern dagen därpå. De bådas budskap och tonläge skilde sig onekligen åt. Stefan Löfven inledde med att lägga fram vad som kallas en nationell säkerhetsstrategi som dessvärre är behäftad med allvarliga fel och inte förankrats bortom statsrådsberedningens stängda korridorer; den innehåller varken förslag om hur den ska förvekligas eller till vilka kostnader, vilket gör det svårt att använda begrepp som ”nationell” respektive ”strategi”.

Löfvens avrundande budskap var att uppmana andra partier att inte torgföra andra åsikter kring försvars- och säkerhetspolitiken än regeringens: ”Svenska folket kräver att vi är vuxna uppgiften”.

Annons
X

Den eventuella känsla av att sammanhållning och samarbete eftersträvades bröts dock klart och tydligt då Peter Hultqvist äntrade scenen och förbrukade sina inledande första tio minuter på att attackera och raljera. Visst finns det anledning för alla alliansföreträdare att självkritiskt se tillbaka på den politik som fördes under åtta år vid makten. Mer kunde ha gjorts, utvecklingen i Ryssland borde ha setts i annat ljus.

Men det är ett anklagande finger som i minst lika hög grad ska vändas mot socialdemokraterna. Aldrig lades fram ett socialdemokratiskt budgetförslag som innebar mer pengar till försvaret! Tvärtom var löftet från de rödgröna partierna i det gemensamma valmanifestet 2010 neddragningar på två miljarder kronor! I den rödgröna säkerhetspolitiska valplattform som Mona Sahlin gick till val på ingick också ett krav som hämtat ur vänsterpartiets repertoar: ”En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.”

Inför Sälen hade försvarsministerns talskrivare säkert haft en rolig stund då somliga formuleringar togs fram. Men sådant lägger verkligen inte grunden för en stabil politik som vilar på förtroende över partigränserna.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Och det finns all anledning att reagera och agera. En försämrad normalbild är ett faktum. Samtidigt som Ryssland kontinuerligt stärker sin rent militära förmåga pekas landet ut som ansvarigt för cyberattacker, desinformation och propaganda, underrättelseverksamheter i andra länder och rent av inblandning i det amerikanska presidentvalet. EU har problem med den egna sammanhållningen och har förlorat mycket kraft och riktning genom svårigheter att hantera stora migrationsströmmar och Storbritannien är på väg ut ur unionen efter folkomröstningen i juni 2016.

  Med Trump i Vita huset finns också stor befogad osäkerhet kring både USA:s långsiktiga relationer med Europa som risken för en ny mer förstående och försonande Rysslandspolitik trots landets illegala annektering av Krim och det som sker i östra Ukraina.

  Då gäller det att markera även från svensk sida att vi ser verkligheten sådan den är och gör vad vi kan för att ytterligare stärka vår egen förmåga. Det var därför moderaterna inför rikskonferensen i Sälen markerade att det kan behövas satsningar på 8,5 miljarder i närtid. Det senaste försvarsbeslutet och den uppgörelse det vilar på utgör grunden men överenskommelsen behöver byggas på givet det nya läget.

  Istället för en retorisk tjurrusning borde försvarsministern ha förhållit sig till dessa propåer. Det är obegripligt om man inte vill dra några slutsatser av vad som utspelas kring Sverige och vad det måste leda till.

  Flera beslut behöver genomföras samtidigt. Stärkt förmåga här och nu kan exempelvis innefatta mer pengar till den viktiga övningsverksamheten, mer ammunition och att öka rörligheten. Förmågan att stå emot dagens breda hotbild som innefattar både militära och civila hot måste öka och samhällets krisberedskap stärkas. Ökad IT-säkerhet och att Säkerhetspolisen har tillräckliga resurser är andra centrala delar.

  Det gäller nu att gå från ord till handling, Peter Hultqvist! Det finns nämligen starka skäl att tro att ”svenska folket kräver att vi är vuxna uppgiften”.

  HANS WALLMARK är försvarspolitisk talesperson (M).

  Annons

  Försvarsminister Hultqvist valde att använda rikskonferensen i Sälen till att splittra snarare än att samla försvarsopinionen.

  Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X