X
Annons
X

Syna Görans glada budskap

Statsminister Göran Persson vet att den svenska välfärden är hotad och måste begränsas de närmaste åren. Men han vägrar att berätta om tagelskjortan för väljarna. I stället sprider han trossatser och solidaritetsdogmer - ett ensidigt evangelium, skriver Torsten Sandström, lektor i civilrätt vid Lunds universitet.

Persson vill bara sprida det glada budskapet till väljarna. Men det evangeliet kostar för mycket, menar artikelförfattaren.

Flera av Europas välfärdsstater står vid skiljevägen. Skattetrycket går inte att öka och utgifterna inom den offentliga sektorn måste ses över. Hur ska välfärden finansieras? På vilka områden måste nedskärningar ske?
Även svenskarna tvingas tids nog att välja färdriktning. Mycket talar för att rödpennan kommer att gå fram över såväl bidragssystemen som de offentliga institutioner som bär upp välfärden. Detta vet förstås landets regering.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X