Annons

Symtom på depression

Depression är den vanligaste formen av psykisk ohälsa och drabbar cirka var fjärde kvinna och var åttonde man någon gång i livet.

Under strecket
Publicerad

Det finns olika former av psykisk ohälsa där depressivitet och nedstämdhet är en del. Det som beskrivs här är ­däremot den diagnos man kallar ”egentlig depression”. I denna diagnos ingår att man under en period av minst två veckor upplevt minst fem av följande symtom, varav minst ett av de två förstnämnda ”huvudsymtomen” måste ha förekommit:

• Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen.

Annons
Annons
Annons