X
Annons
X

Gabriel Jonsson: Sydkoreas långa väg till demokrati

I 20 år nu har Sydkorea betraktats som en demokrati. Sedan 1987 har presidentval hållits vart femte år, i ett land som tidigare bara hade varit med om ett enda fredligt maktskifte, år 1960. Detta väcker tre frågor: varför hade inte demokrati införts tidigare, vad möjliggjorde övergången och, inte minst, hur har demokratin fungerat?

Korea hade knappast någon erfarenhet av demokrati vid delningen 1945. Sedan år 668 hade Korea varit ett enat land, styrt av auktoritära monarker, ända tills Japan koloniserade halvön 1910. Kolonialeran präglades av politisk repression och ekonomisk exploatering, utrymmet för opposition var begränsat.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X