Swedenborg usel försvarare av statsskicket

Under strecket
Publicerad
Annons

Birgitta Swedenborg (SvD Brännpunkt 18/5) säger ja till EU-samarbete men nej till en okontrollerad utveckling mot överstatlighet. Trots det motarbetar hon förslaget till nytt EU-fördrag, som stadgar att det är medlemsländerna och ingen annan som enhälligt bestämmer vilken kompetens EU ska ha, och som klargör att EU-lagstiftningen måste ta hänsyn till medlemsländernas grundlagar. Lika besynnerligt är det att hon företräder ett parti - Junilistan - som vill släppa loss den okontrollerade utvecklingen genom att låta de ivrigaste länderna gå före i flexibel integration, utan krav på enhällighet.
Swedenborg tycker sig se att det svenska statsskicket faller sönder. Till försvar för det vill hon något udda gå förbi den svenska grundlagen, som förutser att maktöverlåtelse till EU ska kunna ske men med krav på 3/4 majoritet. I stället för krav på 3/4 majoritet väljer hon rådgivande folkomröstning och enkel majoritet.
Swedenborg beskriver inte hur ett nej skulle tolkas. Är det nej till en stadga över huvud taget
för arbetet i EU? Eller ska Sverige omförhandla utifrån de krav som Swedenborg då skulle föra fram men inte nu redovisar, eller ska det ske utifrån vänsterpartiets olika krav?
Swedenborg är ingen god försvarare av statsskicket.
Det stämmer att socialdemokraterna nu arbetar för att föra upp frågor som barnomsorg, föräldrautbildning, jämställdhetspolitik och familjepolitik till EU från nationell nivå. Men deras krav har inget stöd i förslaget till nytt fördrag. Nya uppgifter kräver enhällighet bland medlemmarna.
Jag kommer att i parlamentet bekämpa varje försök till centralisering av nationella uppgifter. Den stora utmaningen nu är inte att göra nationella kompetenser till gemensamma utan att skapa förutsättningar för de beslut som det nya Europa kräver.
Får EU inte en förmåga att fatta beslut inom t ex miljö, handel och säkerhetspolitiken blir varken Sveriges riksdag eller något annat parlament mäktigare. Men vi förlorar alla makt över det som är bortom det nationella, men som berör oss gemensamt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons