Annons

”Swedbanks grepp om sparbanker är skadligt”

Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg.
Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Foto: Tomas Oneborg

Det mest akuta för att få en fungerande finansiell infrastruktur på landsbygden är att sätta stopp för Swedbanks kontroll av de lokala sparbankerna och deras etablerings- och expansionsmöjligheter. Samtidigt krävs fler åtgärder för landets framtida ekonomiska och regionala utveckling, skriver ett flertal kommunalråd som har organiserat sig i ett nationellt banknätverk.

Under strecket
Publicerad

Nyligen publicerade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) den årliga undersökningen av hur företag och hushåll ser på bankernas service. För storbankerna Swedbank och Nordea blev det kraftiga underbetyg och för de lokala sparbankerna toppbetyg av kunderna. Orsakerna till affärsbankernas fall mot botten är främst deras nedläggningar av många kontor och hårdhänta digitalisering av kundtjänster samt jättarnas fokus på höga kvartalsvinster. De lokala sparbankerna å andra sidan vinner på kvalificerad manuell service, närhet till kunderna och att stora delar av vinsterna går tillbaka till kundernas hembygder.

Denna utveckling innebär att bankkonkurrensen ändrar karaktär på fler viktiga punkter. En bank som Swedbank lämnar landsbygden och fokuserar på större städer. De överger i praktiken och i ökad utsträckning nya och små företag utanför storstäderna till förmån för större företag. De gynnar internetkunderna och kunderna kring de få storkontoren. Mot denna bakgrund är det märkligt att Swedbank mycket aktivt hindrar de samverkande lokala sparbankerna att öka sin konkurrens och sitt kontorsnät på landsbygden.

Annons
Annons
Annons