Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Agnetha Jönsson: Swedbank stabil med bra utdelning

Stark balansräkning, stabilare intjäning och lägre kostnader gör Swedbankaktien intressant. Dessutom är det en bra utdelningsaktie anser tidningen Aktiespararen.

Stabilitet och hög direktavkastning kommer troligen att stå högt på önskelistan hos aktiesparare framöver. Särskilt med tanke på att räntorna förväntas vara låga en lång tid fram över. Då kan det vara dags att ta en närmare titt på Swedbank. 

Rapporten för tredje kvartalet blev betydligt bättre än vad analytikerna förväntade sig. Närmare bestämt var vinsten före skatt på 5,7 miljarder kronor hela 10 procent bättre än prognosen. Men en närmare analys visar att det inte är kärnverksamheten, det vill säga bankrörelserna i Sverige och Baltikum, som överträffade förväntningarna. 

I stället var det bankens enhet för upplåning och kapitalhantering, Group Treasury, vars resultat förbättrades av lägre räntor. 

Annons
X

Det är alltså en engångseffekt som inte har bäring på framtiden. 

Vad som däremot är positivt är att Swedbank i samband med rapporten aviserade att kostnaderna ska minskas till ner mot 16 miljarder kronor per år för 2016. Detta ska ses i ljuset av att analytikernas prognoser för de operativa kostnaderna låg på 17-17,2 miljarder kronor per år för 2015 och 2016. För innevarande år beräknas motsvarande kostnader uppgå till 17,3 miljarder. 

Det finns i huvudsak två anledningar till att banken anser sig vara tvungen att dra åt svångremmen. 

För det första gäller det att hålla lönsamheten uppe för att klara ett sämre ekonomiskt klimat, eller ett stressat scenario som det heter på bankspråk, utan att behöva tära på det egna kapitalet. Och för det andra är priset en viktig faktor för kunderna, eftersom banktjänster är snudd på snarlika varandra, oavsett vilken bank som utför dem. 

För att kunna leverera bolånet med låg ränta, kort med låg årsavgift och billiga indexfonder måste bankerna precis som industriföretagen bli kostnadseffektivare. Det gäller även för Swedbank. 

Besparingarna ska i huvudsak ske på tre sätt. Synergier från förvärvet av Sparbanken Öresund som genomfördes i våras, färre anställda på centrala funktioner och ökad digitalisering. Hittills i år har Swedbank haft en avkastning på eget kapital på 15,9 procent, målet är minst 15 procent. Därmed finns ingen akut anledning till att ställa sig på kostnadsbromsen. Men förutom strukturförändringar av branschkaraktär är det troligen klokt att ta höjd för lägre tillväxt framöver. 

Swedbank har en marknadsandel på bolån i Sverige på 25 procent. Av bankens totala utlåning om 1 287 miljarder kronor till privatpersoner och företag består 56 procent av just bolån. Om prisutvecklingen för bostäder planar ut minskar även tillväxten på bolån. 

En betydligt lägre andel av utlåningen, 9 procent, finns i den baltiska bankverksamheten. Sett till rörelseresultatet före kreditförluster och nedskrivningar är dock andelen större, 15 procent. Även om Swedbank i dag inte ser någon direkt påverkan på kreditkvalitet och kundaktiviteter på grund av oron i Ukraina och Ryssland kan osäkerheten hämma kreditefterfrågan framöver. 

Samtidigt är det en liten besvikelse att Swedbank inte kan göra någon större extrautdelning. Kärnprimärkapitalrelationen var per sista september 20,7 procent, bara 0,7 procentenheter högre än vad Finansinspektionen anser att banken bör ha. Swedbank ska fastställa ett eget mål för hur mycket kapital som behövs framöver, troligen kommuniceras detta i samband med bokslutet då även utdelningen för innevarande år föreslås. Men även utan extra utdelning är Swedbanks direktavkastning imponerande. 

Vi räknar med att banken delar ut 11,2 kronor per aktie till våren vilket ger en direktavkastning på goda 6 procent. Även vinsten väntas öka något nästa år från årets prognos om 15,1 kronor i vinst per aktie till 15,7 kronor 2015. Det ger ett P/E-tal på 12,9 respektive 12,4. Inget fynd men heller inte avskräckande högt. Rekommendationen blir avvakta och riktkursen sätts till 197 kronor på ett års sikt. 

Publiceringen sker i samarbete med tidningen Aktiespararen där Agnetha Jönsson är analytiker.

Nyckeltal, miljoner kronor om inget annat anges

 |2013|P2014|P2015

– --|---:|---:|---:
Intäkter|36 938|39 542|40351
Resultat före skatt|19 355|21 571|22546
Vinst per aktie, kr|13,8|15,1|15,7
P/e, vid kurs 195 kr|–|12,9|12,4
Utdelning per aktie, kr|10,1|11,3|11,8

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X