Annons
X
Annons
X

Swedbank: Mindre pengar kan gå till bostadsköp

Hushållens köpkraft i samband med köp av småhus och bostadsrätter visade den kraftigaste försämringen på fem år under det fjärde kvartalet, jämfört med kvartalet före, enligt Swedbanks boindex. Kombinationen av kraftigt stigande bostadspriser, ökade amorteringar och en utplanad räntenedgång är orsaken.

Av Direkt
Bopriserna
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Boindex för riket som helhet sjönk till 126,2 under fjärde kvartalet från 130,8 kvartalet före. För småhus sjönk det till 131,5 från 137,3 och för bostadsrätter till 115,3 från 117,6.

"Nedgången förklaras med kraftigt ökande priser, ökande amorteringar och höjda energipriser samtidigt som räntenedgången planade ut", skriver Swedbank.

Boindex är 100 när hushållen använder 30 procent av sin disponibelinkomst till boendekostnader. Historiska erfarenheter visar att när hushållen använder mer än 30 procent av sin disponibelinkomst till boendet uppstår problem på bostadsmarknaden.

Annons
X

Trots den kraftiga nedgången är noteringen för boindex för småhus ändå den fjärde högsta sedan mätningarna inleddes 1995.

**Swedbank skriver **att bakom denna överlag goda köpkraft i landet som helhet döljer sig en stor tudelning. Medan marginalerna vid bostadsköp är mycket goda i mindre städer är de sämre i storstadsregionerna och mycket låga i Stockholm och Göteborg, särskilt för bostadsrätter.

"Det anmärkningsvärda är de negativa marginaler vi såg på bostadsrättsmarknaden i dessa städer har ytterligare försvagats", skriver Swedbank.

För bostadsrätter i Stockholms stad är boindex 88 och i Göteborgs stad 92, där ett värde under 100 innebär obefintliga marginaler.

Annons
Annons
Annons
X
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X