Annons

Swedbank lyfter efter FI:s nya bolånekrav

Finansinspektionen, FI, oroas över att svenska banker är alltför exponerade mot kreditförluster på bolånemarknaden. Därför inför myndigheten strängare krav på hur mycket eget kapital banker ska ha som skydd för sin utlåning till hushåll - krediter med bostaden som säkerhet. Ett besked som fick Swedbanks aktie att lyfta.

Publicerad
Swedbank i Riga.
Swedbank i Riga. Foto: ANNIKA AF KLERCKER

Det handlar om något som kallas riskvikt. Riskvikten på ett lån avgör hur mycket kapital en bank måste hålla låst per utlånad krona. Ju lägre riskvikt desto mindre kapital behöver en bank sätta av som buffert. Nu införs ett golv för de så kallade riskvikterna för bolånen på 15 procent. Det nya golvet ska, enligt ett förslag från FI, börja användas i inspektionens samlade kapitalbedömningar till våren. I nuläget ligger riskvikterna på bolån runt 5 procent, enligt Finansinspektionen, FI.

Swedbank i Riga.

Foto: ANNIKA AF KLERCKER Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons