Swedbank lyfter efter FI:s nya bolånekrav

Finansinspektionen, FI, oroas över att svenska banker är alltför exponerade mot kreditförluster på bolånemarknaden. Därför inför myndigheten strängare krav på hur mycket eget kapital banker ska ha som skydd för sin utlåning till hushåll - krediter med bostaden som säkerhet. Ett besked som fick Swedbanks aktie att lyfta.

Under strecket
Publicerad
Swedbank i Riga.

Swedbank i Riga.

Foto: ANNIKA AF KLERCKER
Annons

Det handlar om något som kallas riskvikt. Riskvikten på ett lån avgör hur mycket kapital en bank måste hålla låst per utlånad krona. Ju lägre riskvikt desto mindre kapital behöver en bank sätta av som buffert. Nu införs ett golv för de så kallade riskvikterna för bolånen på 15 procent. Det nya golvet ska, enligt ett förslag från FI, börja användas i inspektionens samlade kapitalbedömningar till våren. I nuläget ligger riskvikterna på bolån runt 5 procent, enligt Finansinspektionen, FI.

Riskvikterna sjönk här hemma för fem år sedan då de så kallade Basel 2-reglerna infördes i Sverige. Dessa regler gav bankerna rätt att själva beräkna dessa vikter. Men nu ska bankerna hållas i stramare tyglar. Svenska banker har dock till stor del redan anpassat sig till kommande krav om högre kapitaltäckning, bättre tillgång till likvida medel och höjda riskvikter på bolån, konstaterar samtidigt FI.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons