Aktieanalys

Daniel Zetterberg:Sweco: Kvalitet kostar

Sticker fortsatt ut som den mest kvalitativa teknikkonsulten efter dagens rapport som fick aktien att lyfta 8 procent. Men bolagets höga värdering saknar motstycke och det är kanske den största risken.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Sweco finns inom tre huvudsakliga verksamhetsområden: Byggnader och stadsdelar (39% av omsättningen), Vatten, energi och industri (29%) och Transportinfrastruktur (32%). Geografiskt är man klart störst i Sverige men har även verksamhet i övriga nordiska länder, Nederländerna samt på andra håll i Europa. Koncernen sysselsätter närmre 16 000 heltidsanställda och börsvärdet är knappt 30 miljarder kronor. Största ägare är investmentbolaget Latour.

Foto: BJÖRN LARSSON ASK / SVD / TT / SVD

Bilden visar hur rörelseresultatet (Ebita) ökat från Q1 2018 till Q1 2019.

Annons

Typiska uppdrag för en teknikkonsult som Sweco (246 kr) kan handla om saker som att planera infrastruktur inom järn- eller vägnät, projektera produktionsanläggningar, designa energi- eller vattenverk, eller planera nya stadsdelar. Närmre hälften av omsättningen kommer från offentliga beställare.

Sweco är en av de mer välskötta spelarna, har konsekvent levererat höga marginaler, och dessutom växt rejält organiskt såväl som genom förvärv. Det stora hoppet 2015/2016 avser förvärvet av holländska Grontmij.

Annons
Annons
Annons