Annons

SVT struntar både i lag och tillstånd

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

KOLUMN

Finländarna är den överlägset största av de fem nationella minoriteterna i Sverige. De skyddas i Europarådets ramkonvention och i språklagen (2009:600), som trädde i kraft 1 juli 2009.

I Sveriges Televisions sändningstillstånd anges att man särskilt ska beakta språkliga och etniska minoriteters intressen och att minoritetsspråken ska inta en särställning. Och i lagen stadgas att: ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken”.

SVT har, trots protester, bortsett från vad som sägs både i lagen och i sändningstillståndet och splittrat verksamheten på det finskspråkiga nyhetsprogrammet
Uutiset, som sänts i 22 år.

Förra året byttes de finskspråkiga sändningsproducenterna ut mot svenskspråkiga. Reportrar, som i vissa fall jobbat i över tio år, tvingades till bemanningsbyrån Mediakompetens (grundad av tidigare SVT-medarbetare). Kompetensen hos en del som sedan skickades tillbaka till Uutiset var ibland skrämmande låg. Kvaliteten på sändningarna med sändningsproducenter och reportrar som helt eller delvis saknade kunskaper i finska blev därefter.

Annons
Annons

En ytterligare utarmning av den finskspråkiga nyhetsredaktionen skedde när SVT utsåg en svenskspråkig chef, som dessutom samtidigt är chef för en annan nyhetsredaktion. Hon fick fem minuter på sig att bestämma sig. Hennes reaktion var att hon ju inte kan finska, kan inte kulturen, vet ingenting alls. Hon tackade ja. Skulle man tillsätta en chef på
Rapport med fem minuters betänketid, som inte kan svenska och ”inte vet någonting alls”?

Därefter beslöt SVT – åter trots protester – att i sin allmänna bemanningsföretagsyra genom ett tvingande ”erbjudande om övergång” till översättarbyrån Svensk Medietext, SMT, göra sig av med de kvalificerade översättarna som heltextade alla sändningar. Från SMT skickas nu en del personer till Uutiset, som helt saknar utbildning och kunskap i översättning. SMT drivs för övrigt också av tidigare SVT-medarbetare, och har, likt Mediakompetens, av någon anledning fått det här lukrativa uppdraget som bekostas med licenspengar. Jag var själv under 14 år verksam som översättare på Uutiset och kunde på nära håll följa utvecklingen. När förändringarna blev för omfattande lämnade jag SVT.

SVT:s ledning har på alla områden valt att för licenspengar köpa in sämre kvalitet till högre pris hellre än bättre kvalitet till lägre pris.

För fem år sedan tittade i genomsnitt 293500 personer på Uutiset under två veckor i oktober. I oktober 2010 är antalet ca 100000, en skrämmande minskning med nära 66 procent. När tittarna inte längre orkar se delvis amatörmässigt översatta texter flimra förbi i rutan och ett också i övrigt kvalitetsförsämrat program, då kan SVT lägga ner de finskspråkiga nyheterna med hänvisning till att tittarantalet minskat katastrofalt.

SVT:s ledning har hanterat minoritetsspråksredaktionen på ett minst sagt styvmoderligt sätt. Vad säger de ca 450000 sverigefinländarna i landet? Och borde inte kulturdepartementet tillse att sändningstillståndet och språklagen efterlevs och att åtagandena mot nationella minoriteter tas på allvar?

Merit Wager är översättare, tidigare medarbetare vid SVT:s Uutiset, och fri skribent.
meritwager.wordpress.com

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons