Annons

SVT struntar både i lag och tillstånd

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Finländarna är den överlägset största av de fem nationella minoriteterna i Sverige. De skyddas i Europarådets ramkonvention och i språklagen (2009:600), som trädde i kraft 1 juli 2009.

I Sveriges Televisions sändningstillstånd anges att man särskilt ska beakta språkliga och etniska minoriteters intressen och att minoritetsspråken ska inta en särställning. Och i lagen stadgas att: ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken”.

Annons
Annons
Annons