Annons

Svindlande summor flyger över världen

Det går att handla med det mesta. Även med valutor givetvis. Det är en handel som vuxit explosionsartat de senaste åren.

Under strecket
Publicerad

Valutans pris är växelkursen. En amerikansk dollar kostar åtta kronor eller nio eller tio. Värdet beror på många faktorer men styrs i grunden av tillgång och efterfrågan. Om svenska kronor efterfrågas stiger dess värde, det vill säga vi behöver inte betala så många kronor för att få en euro eller en dollar.

Om svenska företag säljer varor utomlands efterfrågas kronor för att betala dem och då stiger priset på svenska kronor (växelkursen går ned). Om vi istället importerar varor måste kronor växlas till utländska valutor vilket ökar utbudet av kronor och priset sjunker (du får betala mer i svenska kronor för en dollar). Men handeln med varor och tjänster är långtifrån det enda som spelar roll. Vi svenskar turistar utomlands - då rinner svensk valuta ur landet. Vi sparar i fonder som köper aktier och obligationer utomlands - då försvinner kronor ur landet. Men omvärlden köper också aktier i Sverige. Under en period styrdes värdet på svenska valutan av utlandets intresse respektive ointresse av Ericsson-aktien. När utlandet köpte Ericsson steg värdet på kronan, när de sålde sjönk det.

Annons
Annons
Annons