Sviktande intresse för unikt fågelinfluensavaccin

Under strecket
Sveriges Nyheter
Publicerad
Annons

Infektionskliniken vid Huddingesjukhus har haft problem med att få tag på frivilliga personer som vill testa ett vaccin mot fågelinfluensa. Det unika vaccinet finns tillgängligt på kliniken sedan en tid tillbaka.

– Det är knepigt att få svenskarna att göra saker på schemalagda tider under sommaren och det har varit svårare än vi trott att få tag på folk, säger Leif Wannerud, klinisk projektledare för vaccinering på företaget Glaxo Smith Kline, som står för projektet vid Huddinge sjukhus.

Annons
Annons
Annons