Annons

Sveriges välfärd förebild för andra länder

Publicerad

På Brännpunkt den 27 juni målar Sandro Scocco och Kristina Mårtensson upp en bild av svensk vård och omsorg som en plats med personalbrist och stress och menar att det beror på att dessa områden inte har tillräckligt med resurser.

Vi håller med om att kvaliteten kan förbättras och att detta kan kräva mer resurser. Skribenterna ger dock intrycket av att resurserna till välfärden har minskat och inte ökat. Men de vet naturligtvis mycket väl att resurserna har ökat, oavsett hur man mäter. Uttryckt i form av resurser (omräknat till fasta priser) har ökningen sedan år 1980 varit nästan 70 procent. Uttryckt i form av prestationer har välfärdstjänster till barn och unga sedan år 1980 ökat med 25 procent. Och uttryckt i relation till BNP har välfärdens andel ökat. Kostnaderna för välfärdstjänsterna uppgick 1980 till 99 miljarder kronor. År 2012 var motsvarande kostnader 675 miljarder kronor. BNP uppgick under motsvarande år till 570 respektive 3550 miljarder kronor. Andelen har därmed ökat från 17,4 procent till 19,0 procent. Sverige är också det land inom OECD som satsar näst mest resurser på äldreomsorg.

Annons
Annons
Annons