”Sveriges vaccin­strategi minimerar dödsfallen”

En ampull med vaccin blandas och laddas i sprutor under fas 2-vaccination i Limhamn.
En ampull med vaccin blandas och laddas i sprutor under fas 2-vaccination i Limhamn. Foto: Johan Nilsson/TT

Enligt våra beräkningar minimeras allvarlig sjukdom och dödsfall genom att Sverige först vaccinerar de äldre. Men länder med andra förutsättningar kan göra rätt i att välja andra strategier, skriver två nationalekonomer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige, och frågan om vem som borde vaccineras först diskuteras på olika håll. Folkhälso­myndighetens rekommendationer är att börja med de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, och den tydligaste riskfaktorn här är hög ålder. Regionernas vaccinationsstrategi baseras, med vissa variationer, på dessa rekommendationer. Regionerna har också i varierande grad valt att tidigt vaccinera personal inom vård och omsorg. Samtidigt har den tyske epidemiologen Timo Ulrichs i tysk radio (Deutschlandfunk Kultur 12/11) argumenterat för att de yngre som driver smittan eventuellt borde vaccineras först. Samma argument har förts fram i flera länder, och frågan har lyfts i den svenska debatten av Tom Britton (DN 21/1).

Frågan om vem som ska vaccineras först beror förstås på vad syftet är med det pågående vaccinationsprogrammet. Till exempel skulle vaccination av de yrkesverksamma minska fallet i BNP. Vi utgår emellertid här ifrån att målet med vaccinationsprogrammet är att minska antalet allvarliga sjukdomsfall och dödsfall, vilket när det gäller covid-19 är detsamma som att skydda de äldre och sköra.

Annons
Annons
Annons