Annons

Linda Nordlund:Sveriges unga muslimer och demokratin

Sveriges unga muslimer (SUM) nekas bidrag för 2017 på grund av frågetecken kring organisationens demokratisyn. Men har myndigheterna på fötterna?
Sveriges unga muslimer (SUM) nekas bidrag för 2017 på grund av frågetecken kring organisationens demokratisyn. Men har myndigheterna på fötterna? Foto: Fredrik Sandberg/TT
Under strecket
Publicerad

Sveriges unga muslimer (SUM) nekas bidrag för 2017 från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Vid närmare granskning av beslutet framgår att SUM nekas bidrag eftersom det inte kan ”anses visat att SUM bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Det är uppseendeväckande, eftersom samma myndighet så sent som i juni rättfärdigade hundratusentals kronor i bidrag till Sveriges förenade muslimer, en organisation som bjudit in IS-sympatisörer som talare, vilket SVT:s Uppdrag Granskning tidigare avslöjat (23/4–15). Detta är därför en helomvändning.

Tvistefrågan gäller hur lagens krav på att ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer” ska tolkas. Tidigare tolkning satte gränsen vid att organisationen håller sig inom vad som får uttryckas i Sverige, vilket med vår yttrande- och tryckfrihetslagstiftning innebär att även organisationer som propagerar mot demokratin kan anses verka inom dess ram. Med den nya tolkningen vill MUCF – enligt motiveringen som skickats till SUM – undvika att ge bidrag till organisationer som motverkar dess övriga uppdrag, såsom att förebygga våldsbejakande extremism och intolerans.

Annons
Annons
Annons