Annons

Per Gudmundson:Sveriges signalspaning tillhör världens bästa

Publicerad

Varje nyhet om signalspaning möts av ett reflexmässigt avståndstagande. Avslöjandet om att svenska FRA ska ha hjälpt amerikanska NSA med tillgång till kablar under Östersjön är inget undantag. Nyheten visar, menar man, att Sverige är del i USA:s globala övervakningsapparat. Och så kan vi ju inte ha det.

Saken är dock något mer komplex. I bakgrunden ligger som alltid avvägningen mellan medborgarnas fullt legitima krav på integritet och likaledes legitima krav på säkerhet. Det aktuella ärendet gäller, såvitt vi kan veta då det ännu bara är ett påstående från en journalist, signalspaning i rysk teletrafik.

Annons
Annons
Annons