Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Sveriges signalspaning tillhör världens bästa

Varje nyhet om signalspaning möts av ett reflexmässigt avståndstagande. Avslöjandet om att svenska FRA ska ha hjälpt amerikanska NSA med tillgång till kablar under Östersjön är inget undantag. Nyheten visar, menar man, att Sverige är del i USA:s globala övervakningsapparat. Och så kan vi ju inte ha det.

Saken är dock något mer komplex. I bakgrunden ligger som alltid avvägningen mellan medborgarnas fullt legitima krav på integritet och likaledes legitima krav på säkerhet. Det aktuella ärendet gäller, såvitt vi kan veta då det ännu bara är ett påstående från en journalist, signalspaning i rysk teletrafik.

Det är enkelt att konstatera att det finns ett berättigat säkerhetsintresse av att signalspana mot Ryssland. Landet utgör förvisso inget direkt militärt hot i dag, men har gjort det historiskt och kommer garanterat att utgöra det i framtiden. Man behöver bara titta på kartan. Ryssland ligger där det ligger, som det brukar heta.

Annons
X

Sveriges signalspaning mot ryssen tillhör världens bästa. Frågan är om vi ska dela med oss av våra fynd, och till vem. Man kan anta att de flesta av oss skulle vilja dela information med Finland. Om vår spaning visar planer på stora truppförflyttningar mot Karelen så ska vi så klart säga det, och vi vill gärna veta av finnarna om de hör något liknande.

Var ska vi dra gränsen? Ska Norge få veta? Danmark? Estland, Lettland och Litauen? Polen? Dessa våra grannländer är Natomedlemmar, och vad de får veta får USA garanterat veta.

Om det funnes en apparat med bättre spaningsmöjligheter, skulle vi då vilja använda den? USA har antagligen världens starkaste organisation för signalspaning och analys. De får dessutom ändå veta allt vi delar med oss av till våra grannar. Och det är faktiskt USA:s vapenmakt vi litar på som skydd. Vi har gemensamma militära övningar.

Mot detta vägs integritetsaspekten. I det här specifika fallet är den inte särskilt betungande för svenska medborgare, om det nu är så att spaningen är riktad mot Ryssland. Därmed kunde frågan vara avgjord.

På ett större plan är frågan dock svårare. I en värld där alla stater lyssnar i sitt närområde och byter information med varann är alla medborgare i förlängningen också övervakade av sina egna.

Man kan önsketänka bort den världen. Men vore det klokt att anpassa sin säkerhetsorganisation efter en dröm? Världen blev knappast fredligare för att John Lennon sjöng ”Imagine”. Den blir det när demokrati, mänskliga rättigheter och handelsförbindelser blir allt mer utbredda. Det kräver i sin tur säkerhet.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X