Annons
X
Annons
X

(S)veriges ofria television

Byte på partibänken I måndags valdes Lars Engqvist till ordförande för Sveriges Television. Det går raka linjer mellan ledningen på SVT, regeringskansliet och partihögkvarteret, hävdar förre SVT-reportern Anders Carlgren.

Foto: Maja Suslin/SCANPIX
Foto: Gunnar Lundmark
När Lars Engqvist i måndags, på Sveriges Televisions bolagsstämma, valdes till ny ordförande markerar det ett intressant vaktombyte i det socialdemokratiska dubbelkommando som funnits i ledningen ända sedan Allan Larsson tillträdde som ordförande och Christina Jutterström blev vd.
Alla inblandade vet, trots att Jutterström ihärdigt förnekat någon partitillhörighet, var hon har sina sympatier och var hennes viktigaste kontaktytor finns.

Jutterström har sedan lång tid tillbaka ett informellt nätverk, som består av närmare tjugutalet kända socialdemokrater på ledande poster inom departement, myndigheter, forskning och medier.

Det intressanta är att Lars Engqvist ingår i detta nätverk, framför allt genom kontakter med paret Gunilla Thorgren och författaren P O Enquist. Thorgren var tidigare statssekreterare hos Marita Ulvskog.
Paret Thorgren och Enquist utgjorde länge, tillsammans med författaren Anders Ehnmark, en informell grupp som i riksdagens korridorer
gick under det gemenliga namnet Trojkan. Det brukade heta att inget viktigare beslut i kulturfrågor kunde fattas utan att Trojkans åsikter hade avhörts.

Annons
X

I sammanhanget är det värt mer än en notering att Engqvist under tioårsperioden 1983 till 1993 var ordförande i Statens Kulturråd. Där sitter i dag Anna Hedborg på ordförandestolen, efter att i många år ha varit generaldirektör för Riksförsäkringsverket. Hedborg och Jutterström är sedan länge nära vänner.
Hedborg och Jutterström umgås dessutom med försvarsminister Leni Björklund, som i sin tur har suttit i styrelserna för både Sveriges Radio och gamla Riksradion.
Det är också ganska väl känt att under Engqvists sex år i regeringen som integrationsminister, socialminister respektive vice statsminister var han en av dåvarande kulturminister Marita Ulvskogs viktigare samtalspartner.
Detta nätverks vänskap och umgänge visar tydligt och klart hur det går raka linjer mellan ledningen på Sveriges Television, regeringskansliet och partihögkvarteret på
Sveavägen. Och det är linjer som bara blir tydligare och rakare med Lars Engqvist som ordförande på SVT, eftersom han så nyligen lämnade regeringen.

Det finns även ett par kända exempel på att Jutterström gått förbi statsrådet Ulvskog och vänt sig direkt till Göran Persson.
Vid ett tillfälle handlade det om en helt ogrundad misstänksamhet över att radiochefen Lisa Söderberg hade sökt upp statsministern för att överlämna en så kallad dabradio, i samband med att hon skulle avgå.
Vid ett annat tillfälle sökte Jutterström upp Göran Persson för att få acceptans för de kraftiga nedskärningarna på SVT. Det var nedskärningar som ordföranden, Allan Larsson, för egen del hade ställt kabinettsfråga om.

Nätverkets existens och betydelse gör också att utnämningen av Engqvist inte bara är ett sätt att sträcka upp ett mycket långt fulfinger åt dem som hävdar att public service är fri television, i motsats till italiensk Berlusconi-tv.
Det är också ett tydligt och ganska oförblommerat sätt att visa att
socialdemokraterna ingalunda tänker släppa kontrollen över SVT.
Det finns också andra sätt att frilägga nätverksmakt över svensk public service-television. Ett sådant är att se till var det finns mer eller mindre uttalade socialdemokrater placerade.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I SVT:s styrelse finns det tre, möjligen fyra, socialdemokrater. I den tämligen okända förvaltningsstiftelse som äger företaget finns det fem kända socialdemokrater, däribland riksdagsledamoten Annika Nilsson.

  Hon var tippad att bli Ulvskogs efterträdare på departementet och satt också i public servicekommittén, tillsammans med LO:s Erland Olausson och förre civilministern Bengt K Å Johansson.
  Annika Nilsson sitter också i Teracoms styrelse, tillsammans med en av Göran Perssons närmaste vänner, förre statssekreteraren Claes Ljungh. Han var en av de få gästerna på Perssons bröllop med Anitra Steen.
  I Granskningsnämnden för radio och tv finns det tre, möjligen fem, socialdemokrater, med partiets gamle informationschef Sören Thunell i spetsen.
  Tills helt
  nyligen var han generalkonsul i Mariehamn. Den posten är sedan decennier tillbaka vikt för gamla trogna partiarbetare. I dag leder Thunell utredningen kring presstödets framtid.

  Antalet mer eller mindre kända socialdemokrater som har formellt eller informellt inflytande över den påstått fria svenska televisionen fyller snart sagt en hel kortlek.

  Så för Lars Engqvists del är det bara att hälsa välkommen till ett svenskt Italien!

  Anders Carlgren

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X