Annons

Sveriges lärosäten bör bli mer självständiga

Större möjlighet att nå internationell konkurrenskraft och att bidra till positiva effekter i samhället. Det är några tungt vägande skäl till varför landets universitet och högskolor bör bli mer självständiga än vad som i dag är fallet. Det skriver Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola.

Publicerad

På fredag lämnar lärosätena sina remissvar på Utbildningsdepartements promemoria om Högskolestiftelser. Utbildningsdepartementet säger att det lagda förslaget, på grund av många oklarheter, behöver utredas mer innan en proposition kan läggas till riksdagen. I ett stort antal debattinlägg har anställda och studenter vid landets lärosäten gett uttryck för sin oro.

Med egen erfarenhet av ledning av både en stiftelsehögskola (prorektor vid Chalmers) och ett myndighetslärosäte (rektor vid Malmö högskola) har det varit intressant att följa debatten kring regeringens förslag och arbetet med remissvaren från lärosäten och andra myndigheter.

Annons
Annons
Annons