Annons

Sveriges köttproduktion bör öka

Att Jordbruksverket vill minska köttkonsumtionen genom en skatt stämmer inte. Däremot pekar vi på vikten av att välja klimatsmart kött. Därför ser vi inga skäl att minska den svenska produktionen – snarare tvärtom, skriver Gabriella Cahlin och Christel Gustafsson, Jordbruksverket.

Publicerad

I västvärlden behöver vi äta mindre kött för att utsläppen av växthusgaser ska minska. Vi behöver också tänka på att välja det kött vi äter med omsorg. Det är skillnad på kött och kött, det är till och med skillnad på kyckling och kyckling. Svenskt kött ligger bra till ur hållbarhetssynpunkt. I dagsläget minskar klimatpåverkan från den svenska köttproduktionen, men samtidigt ökar klimatpåverkan från konsumtionen. Anledningen är att vi äter alltmer kött och att en ökande andel av köttet importeras.

Jordbruksverket har på eget initiativ skrivit en rapport om hållbar köttkonsumtion. Rapporten har fått stor uppmärksamhet. Uppfattningen att vi förordar någon form av köttskatt stämmer inte, utan i rapporten lyfter vi fram kunskap och olika perspektiv och konsekvenser av köttkonsumtionen. Vi resonerar också om möjliga styrmedel som komplement till frivillighet.

Annons
Annons
Annons