Annons

”Sveriges koldioxidskatt är en förebild”

Johan Rockström med flera skriver att EU-byråkratin missförstår det svenska systemet, som istället bör införas i fler länder.
Johan Rockström med flera skriver att EU-byråkratin missförstår det svenska systemet, som istället bör införas i fler länder. Foto: Maja Suslin/TT

Sverige har visat att vi lyckats förena ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Den svenska koldioxidskatten är därför ett exempel för andra att följa. Nu hotas denna skatt i vissa delar av EU:s skattebyråkrati. Det är inte acceptabelt, skriver Johan Rockström med flera forskare gemensamt.

Under strecket
Publicerad

FN-processen har äntligen levererat ett nytt globalt klimatavtal, efter sex års vånda efter misslyckandet i Köpenhamn. Det är ett steg framåt. Avtalet är förvånansvärt långtgående i sin målsättning; den globala uppvärmningen skall hållas så långt under 2 grader som möjligt och helst nå 1,5 grader. I stort sett alla länder ställer sig bakom att tillsammans arbeta med att begränsa den mänskligt orsakade klimatförändringen. Detta skickar en tydlig signal till alla aktörer i världens länder.

Avtalet säger att utsläppen skall minska i snabb takt fram till 2050, och menar man allvar med 1,5 till 2 grader så innebär det 90-100 procents utsläppsminskningar till 2050. Översatt till en global kolbudget innebär det endast ett 20-tal år av en fossilt driven världsekonomi. Skall man dessutom ha någon som helst rättvisa i fördelningen så måste de rika länderna reducera snabbare för att ge de fattigaste länderna något mer handlingsutrymme. För länder som Sverige bör målet vara att bli helt fossilfria. Detta ger starkt stöd för regeringens planer att nu satsa på att bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Under åren som kommer behövs en innovativ och genomgripande omställning av våra energisystem och en avveckling av användningen av fossila bränslen. Målet om ett fossilfritt Sverige måste nu omvandlas till operationella planer i alla sektorer, från stålindustri, till flyget, transporter och jordbruket.

Annons
Annons
Annons