Annons
X
Annons
X

Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik

Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa.
– Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.

Trots kritik på hemmaplan får Sverige toppbetyg för sin integrationspolitik i Mipex-rapporten.
Trots kritik på hemmaplan får Sverige toppbetyg för sin integrationspolitik i Mipex-rapporten. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYR N

Sverige är bäst i Europa på integrationspolitik, enligt den nya integrationsrapporten Migrant Integration Policy Index (MIPEX) som släpps i dag.
Enligt undersökningen ligger Sverige i topp inom nästan alla statistiskt jämförda områden, däribland diskriminering, arbetsmarknad och familjeåterförening.

– Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, det är anledningen, säger Thomas Huddleston, huvudansvarig forskare för Mipex-studien.

Studien granskar de lagar och regler som gäller för invandrare i 38 länder, däribland samtliga EU-medlemmar.

Annons
X

Men Sverige har också brister.
Bland annat har SvD rapporterat om problemet med validering av utbildningar, där utländsk vårdpersonal tvingats till långa väntetider för tillstånd att utöva sitt yrke. Sverige har även fått kritik för en låg sysselsättningsgrad bland utrikes födda, sämst av alla länder i OECD enligt statistiken. Och andelen nyanlända som inte får godkänt i nionde klass och klarar behörigheten till gymnasiet, ligger på nästan 50 procent.

Överlag bedöms dock svensk integrationspolitik ge goda sociala, ekonomiska och demokratiska rättigheter för invandrare.

Men hur integrationen fungerar i praktiken är en helt annan, och mycket mer komplicerad, fråga. Det säger Pieter Bevelander, professor på Malmö Högskola, som varit med och tagit fram den svenska underlaget till Mipex-index.

– I Sverige råder närmast konsensus att integrationspolitiken är dålig och att den inte har lyckats.

Det stora problemet med att uttala sig om vilka konkreta effekter politiken fått på integrationen är att det är mycket svårt att mäta och jämföra med andra länder, “man jämför äpplen med päron”, säger Pieter Bevelander och ger som exempel hur ett land med många humanitära flyktingar inte kan jämföras med ett som har hög arbetskraftinvandring.

– De statistiska underlagen skiljer sig helt enkelt för mycket åt de europeiska länderna emellan.

Men några konkreta resultat från studien visar att i Sverige utbildar sig invandrare och deras barn i högre utsträckning än i övriga Europa, och sysselsättningsgraden närmar sig också Sverigefödda personer med samma utbildningsnivå och kön.

Enligt Mipex-studien är Sveriges befolkning bland de mest positivt inställda till invandrare, där drygt 80 procent anser att de ska ha samma rättigheter som svenska medborgare och att invandring är berikande både kulturellt och ekonomiskt.

– Den allmänna opinionen är starkt knuten till hur integrationspolitiken ser ut. I länder med ambitiös integrationspolitik, som Sverige, ser majoriteten invandring som positiv. I länder med restriktiv integrationspolitik är det tvärtom. Den politiska diskursen har stor påverkan på bilden av invandrare, om de ses som en belastning eller en tillgång, säger Thomas Huddleston.

Studien konstaterar också att det inte skett några övergripande förändringar i den svenska integrationspolitiken de senaste fem åren, istället har 2010 års etableringslagstiftning och den nya diskrimineringslagen implementerats under perioden.
Pieter Bevelander, som jobbat med Mipex-index tre gånger, säger också att mycket lite skiljer de svenska resultaten från tidigare årgångar.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Röda Korset, som är svensk partner till Mipex, oroas över att frågor som rätt till familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd ifrågasätts från politiskt håll idag.
– Det är viktigt att inte köpa den lite förenklade bilden av att vi har misslyckats med integrationen i Sverige. Den är mer komplex än så. Sverige har ett bra integrationsarbete ur ett internationellt perspektiv. Vi måste fortsätta med det.

Thomas Huddlestons uppmaning är att ha mer realistiska förväntningar på hur snabbt integrationen ska ge resultat.

– Integration tar tid, Sverige är inget undantag. Och självklart, har du fler nyanlända, så tar de ännu längre tid. Det är en process.

Annons

Trots kritik på hemmaplan får Sverige toppbetyg för sin integrationspolitik i Mipex-rapporten.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYR N Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X