X
Annons
X
Litteratur
Kommentar

Sveriges hantering av DO ifrågasätts

I måndags hölls två sammankomster om hur Sverige sköter skyddet av de mänskliga rättigheterna. Den ena sammankomsten hölls i Stockholm, den andra i Genève. Sammankomsten i Stockholm var ett helsvenskt samråd som regeringen kallat till. Detta samråd var till intet förpliktande. Genèvemötet däremot var – eller är, det pågår fortfarande – viktigt. Mötet utgör sista ledet i en internationell handläggning av Sveriges ansökan om att Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska bli internationellt ackrediterad som människorättsinstitution. Skulle Internationella samordningskommittén för människorättsinstitutioner (ICC) avslå ansökan vore det en stor prestigeförlust för Sverige. Och en hel del talar för ett avslag eller åtminstone en vägran att tillerkänna DO status av fullvärdig människorättsinstitution.

Det faktum att DO lyder under regeringen har länge bekymrat ICC. En sådan ordning är nämligen oförenlig med både FN-regler och EU-direktiv, som säger att ombudsmän ska vara helt oberoende av den politiska makten; varken en regering eller något annat politiskt organ får råda över ombudsmän. Oroad blev man inom ICC när det blev känt att den svenska regeringen beslutat sparka Katri Linna från posten som chef för DO. FN-reglerna, bland annat de så kallade Parisprinciperna, föreskriver att ombudsmän endast får avsättas i de fall de gjort sig skyldiga till belagda brott eller grova felsteg. Regeringen må ha tyckt att Linna handlade sina ärenden alltför långsamt liksom att det fanns arbetsmiljöproblem inom ämbetet. Att medierna var kritiska mot Linna var regeringen självfallet medveten om. Men långa handläggningstider, arbetsmiljöproblem och bristande medietycke är inga brott eller grova felsteg.

Annons
X
Annons
X
Annons
X