Annons
X
Annons
X

Sveriges försvarspolitiker är splittrade i Natofråga

Försvarspolitiker från både Folkpartiet och Centerpartiet varnar för att Sverige samarbetar nära med Nato utan att ha tänkt igenom följderna. Moderaterna och Miljöpartiet ser däremot inga problem med samarbetet.

Som SvD avslöjat blir allt fler länder inom försvarsalliansen Nato skeptiska till att Sverige vill vara med på nästan allt alliansen gör - utom att bli medlem.

– Vi anpassar både materiel och taktik till Nato. Det innebär en allvarlig fara därför att detta skapar ett ensidigt beroende. Sverige har inte något inflytande på alliansen - men är samtidigt beroende av Natos välvilja, säger Allan Widman, Folkpartiets försvarspolitiker.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Allan Widman, vars parti vill gå med i Nato, påminner om att överbefälhavaren Sverker Göranson i en SvD-intervju på nyårsafton sagt att Sverige endast kan försvara sig i en vecka och därefter måste få hjälp utifrån.

  Annons
  X

  – Detta visar på riskerna med allianslösheten och gör det ännu mer angeläget att gå med i Nato, understryker Allan Widman.

  Centerpartiet som är för fortsatt alliansfrihet vill låta Försvarsberedningen som ska förbereda 2015 års försvarsbeslut analysera vad det allt mer omfattande svenska militära samarbetet med EU, Nato och Norden innebär.

  – Sverige närmar sig steg för steg Nato utan att det skett en grundläggande analys och utan en chans till debatt om detta bland medborgarna, säger centerns försvarspolitiker Staffan Danielsson som påpekar att Finland gjort sådana utredningar.

  Sverige närmar sig steg för steg Nato utan att det skett en grundläggande analys.
  centerns försvarspolitiker Staffan Danielsson

  – Vi är ett modigt parti som vill analysera verkligheten, det har inte gjorts sedan efter andra världskrigets slut för över 60 år sedan. Jag är mycket kritisk till att de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte vill göra den analysen. Det vore tjänstefel om nästa försvarsbeslut ska vila på så osäker grund, kritiserar Staffan Danielsson.

  Hans Wallmark, moderat ordförande i riksdagens utrikesutskott och ledamot av Försvarsberedningen avvisar centerns krav på en Nato-utredning, trots att M i princip vill gå med i Nato.

  – Jag är inte säker på att en utredning löser problemen. Långsiktigt behövs en seriös Nato-debatt, men jag har svårt att se någon socialdemokrat delta i den, säger Hans Wallmark.

  Han säger att SvD:s artikel ger är en ”nyanserad beskrivning” av samarbetet med Nato.

  – Som partner till Nato visar vi i handling vår seriositet och vårt engagemang. För att gå med i Nato krävs ett brett parlamentariskt stöd och ett folkligt stöd, säger Hans Wallmark.

  Miljöpartiet, som är emot ett Nato-inträde, för ett likartat resonemang.

  – Det svänger snabbt, vad jag har hört är att Nato uppskattat Sveriges insatser. Man måste ha is i magen och inte säga att vi ska gå med i Nato. Sverige får en viktigare roll och vår trovärdighet i världen ökar genom att vi inte är Nato-medlem, säger Peter Rådberg, Miljöpartiets försvarspolitiker.

  Enligt den säkerhetspolitiske analytikern Mike Winnerstig vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, finns en skillnad mellan hur USA och andra Nato-länder ser på Sverige.

  – De flesta amerikaner vill att vi ska gå med i Nato men ser pragmatiskt på att vi som än så länge inte är medlemmar samarbetar så nära och så mycket som möjligt, säger Mike Winnerstig.

  Däremot är flera mindre Nato-länder, som balterna, angelägna att få med Sverige i alliansen:

  – De är inte skeptiska till samarbete med Sverige, men vill att Sverige ska bli Nato-medlem. Ryssland är också partner till Nato och om Sverige får en särställning som partner skulle också Ryssland kunna begära det, vilket dessa Nato-länder är emot.

  Ordföranden i riksdagens försvarsutskott, socialdemokraten Peter Hultqvist säger att han endast hört beröm från olika Nato-länder när Sverige deltagit i fredsinsatser ledda av Nato.

  – Den militära alliansfriheten är en bra position också inför framtiden. För mig är nordiskt samarbete viktigt och därför ställde vi upp och visade vår goda vilja när Island ombad oss att ställa upp med flygplan, säger Peter Hultqvist. Han avvisar blankt Centerpartiets krav på en utredning om Nato-medlemskap eftersom S är emot ett inträde.

  – Vi är inte beredda att utreda en grundläggande position i vårt partis syn på svensk säkerhetspolitik, slår Peter Hultqvist fast.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X