X
Annons
X

”Sveriges första världsarv hotat”

Hur kommer det sig att man lägger ned många miljarder på en tunnel för att skydda världsarvet Drottningholm och sedan offrar det genom att leda en bedövande trafik rakt igenom det?
Har vi verkligen inte råd att skydda vårt första världsarv? Det skriver flera debattörer gemensamt.

undefined
Foto: Fabio Galli

Världsarv är kultur- eller natur­miljöer som anses vara så värdefulla att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara dem åt framtida generationer. Unesco har ett över­gripande ansvar, men varje land ansva­rar för vården av sina världsarv. I världen finns i dag 1 007 världsarv. Sverige har 15 världsarv. Vårt allra första är Drottningholms slottsanläggning på Lovön.

Foto: Fabio Galli Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X