Sveriges fattiga har fått det största inkomstlyftet i EU

Eurostats siffror tillåter en rad olika justeringar för köpkraft och vilken period som undersöks. I samtliga varianter kommer Sveriges låginkomsttagare ut i topp eller nära toppen, skriver nationalekonomen Stefan Fölster.

Under strecket
Publicerad
Inga andra låginkomsttagare inom EU-15, de gamla EU-länderna, har kunnat tillgodogöra sig en lika stor ökning av sina inkomster som de svenska sedan 2006, visar Eurostats sammanställning, skriver Stefan Fölster.

Inga andra låginkomsttagare inom EU-15, de gamla EU-länderna, har kunnat tillgodogöra sig en lika stor ökning av sina inkomster som de svenska sedan 2006, visar Eurostats sammanställning, skriver Stefan Fölster.

Foto: CHRISTINE OLSSON/TT
Annons

Ökande klyftor i samhället finns överallt i den offentliga debatten, men är märkligt frånvarande i den officiella statistiken. Sveriges låginkomsttagare har fått stora inkomstlyft och förmögenhetsskillnaderna är historiskt sett låga. Spridningen av löner och disponibla inkomster är oförändrad under senare år. Men mediebilden har fjärmat sig oförsvarligt långt från fakta.

Inga andra låginkomsttagare inom EU-15 har kunnat tillgodogöra sig en lika stor ökning av sina inkomster som de svenska sedan 2006. Det visar en unik och jämförbar sammanställning från EU:s statistikorgan Eurostat. Inkomstlyftet har skett trots att svenska låginkomsttagare ofta har bidragsinkomster som inte omfattats av jobbskatteavdraget. En person som är fattigare än 90 procent av alla vuxna har fått en inkomstökning med 14 000 kronor per år efter hänsyn till inflation.

Annons
Annons
Annons