Annons

Sveriges export ska fördubblas

Jag sätter nu upp målet att Sverige ska fördubbla sin export på fem år. Detta kan skapa uppemot en halv miljon nya jobb. Det är avgörande för Sverige att ha en regering med en tydlig vision, skriver handelsminister Ewa Björling.

Under strecket
Publicerad

Mer export leder till fler jobb i Sverige. Därför sätter jag nu upp målet att Sverige ska fördubbla sin export på fem år. Detta kan skapa uppemot en halv miljon nya arbetstillfällen. President Barack Obama presenterade nyligen sitt exportinitiativ med just målet att fördubbla USA:s export på fem år. Det är viktigt att Sverige är med på banan. Jag antar denna utmaning.

Tack vare regeringens resoluta åtgärder under krisen står vi bättre rustade än andra jämförbara länder som nu tampas med undermåliga statsfinanser. Nya tillväxtsiffror visar att Sveriges ekonomi växer nästintill snabbast i hela EU. Vi har nu den unika möjligheten att bli ett ledande framtidsland – ett föregångsland. Alliansens vision av Sverige kräver mycket av politiken. Vår framtidssyn är beroende av att vi gör landet mer dynamiskt, öppet och konkurrenskraftigt. Detta kan inte uppnås med de rödgrönas verklighetsfrämmande utgifts- och bidragspolitik.

Annons
Annons
Annons