Annons

Sveriges elsystem är inte isolerat från omvärlden

Under strecket
Publicerad

Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, utbrister (
22/4) att vindkraftsutbyggnaden är obegriplig. Det energipolitiska perspektiv de sedan beskriver som grund för att inte kunna förstå bygger på att Sveriges elsystem skulle vara isolerat och att ersättning av fossila bränslen är det enda energipolitiska målet.

Sveriges elsystem är numera starkt integrerat med andra EU-länder och Norge. När begränsningar i elnätets kapacitet leder till prisskillnader sker det lika gärna inom Sverige som mellan Sverige och grannländerna. Energipolitikens mål om mer förnybar energi är sedan några år formulerade och beslutade av EU. Att KVA:s företrädare inte anser sig kunna begripa vindkraftsutbyggnaden beror alltså delvis på att de inte förstått att Sverige och vårt elsystem är delar av EU.

Annons
Annons
Annons