Annons

Sveriges a-kassor: Brist på förutsebarhet olycklig

Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, svarar på kritiken från Stephen Schad, egenanställningsföretagens branschorganisation.
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, svarar på kritiken från Stephen Schad, egenanställningsföretagens branschorganisation. Foto: Michael Steinberg
Publicerad

I en debattartikel i SvD 2/10 ger Stepen Schad en bild av att Sveriges 27 a-kassor informerar uppdragstagare på ett sådant sätt att de skulle luras på sin möjliga ersättningsrätt. Detta är naturligtvis inte riktigt men Stephen Schad pekar på ett tydligt förbättringsområde i den svenska arbetslöshetsförsäkringen, nämligen att den skulle behöva spegla dagens arbetsmarknad på ett bättre sätt. Därför delar vi Stephen Schads uppfattning om att den pågående utredningen ”En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster” är både välkommen och angelägen.

Problemet idag är att nuvarande regler delar in arbetsmarknaden i två grupper, anställda och företagare. Den så kallade uppdragsbaserade arbetsmarknaden är därigenom inte direkt reglerad i dagens lagstiftning. När en uppdragstagare söker ersättning behöver därför a-kassan bland annat reda ut hur självständigt uppdraget är i förhållande till uppdragsgivaren. Ju självständigare desto mer företagslika former kan uppdraget ha. Som ett resultat av utredningen kan det därför bli aktuellt att pröva ersättningsrätten för uppdragstagaren som om hen varit en företagare.

Annons
Annons
Annons