Annons

Sverige tar strid om svaveldirektiv

Sverige kan inte acceptera EU:s svaveldirektiv. Reglerna skulle chockhöja industrins kostnader och snedvrida konkurrensen. Dessutom riskerar miljöeffekterna att bli negativa, skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och handelsminister Ewa Björling.

Under strecket
Publicerad

När EU-kommissionen nu föreslår att skärpa reglerna för högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle från 2015 kan vi konstatera att de nya kraven riskerar att innebära en försämring av miljön, chockhöjda kostnader för industrin samt snedvriden konkurrens inom EU.

Östersjön är ett unikt hav, det är världens största innanhav med bräckt vatten. Dess marina miljö är mycket känslig. Arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan har varit och är mycket angeläget för Sverige och principen om att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan är väl etablerad.

Annons
Annons
Annons