Annons
X
Annons
X

Sverige stärker biståndet till Liberia efter ebolan

1,35 miljarder kronor ska regeringen ge i bistånd till Liberia, landet som bara i förra veckan förklarades ebolafritt.

– Ebolan förändrade inte behoven, men blottlade de brister som redan fanns, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Regeringen får dock kritik för att missa just arbetet med hälsa.

Vårpersonal i Monrovia tog hand om askan från männniskor som dött av ebola, i mars förra året.

Vårpersonal i Monrovia tog hand om askan från männniskor som dött av ebola, i mars förra året. Foto: Abbas Dulleh/AP

Näst efter USA är Sverige den största givaren till Liberia, det lilla landet på Västafrikas kust som drabbades hårt av ebola-epidemin för ett år sedan. Egentligen skulle Sveriges nya strategi för bistånd ha börjat gälla tidigare, men den lades på is när sjukdomen bröt ut. Då gick alla insatser till att hjälpa Liberia att bekämpa ebolan. Sverige tillhörde även då de länder som bidrog mest, genom stöd till till exempel Läkare utan gränser.

Nu är Liberia fritt från ebola, men sjukdomen lämnade efter sig en stor sorg och avstannad tillväxt, i ett land där inbördeskrig rådde så sent som 2003.

Isabella Lövin menar att ebolan visade hur viktigt det är att folket utanför storstäderna inkluderas i politiska processer. Eftersom makten i Liberia är så starkt centraliserad, var tilltron till myndigheter låg. Många trodde därför inte på larmen om ebola, vilket bidrog till att viruset kunde fortsätta spridas.

Annons
X

Biståndsminister Isabella Lövin. Foto: Emma-Sofia Olsson

Därför satsar regeringen nu på bistånd för ökad decentralisering. Det kan också handla om att ge människor möjlighet till försörjning genom att stödja småskaligt lantbruk. Eller att lokalt utveckla förnybar energi från vind och sol.

– Ute på landsbygden saknas ofta kraftledningar. Det som finns är kanske bara ett dieselaggregat som står och brummar och stinker. Människor kan ofta inte kyla sin mat eller tända en lampa på kvällen, säger Isabella Lövin.

En annan viktig del i biståndsstrategin är att stärka kvinnors rättigheter och förebygga sexuellt våld. I det här sammanhanget nämns att man ska arbeta för "ökad respekt för och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter".

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men i övrigt finns hälsa inte med som en del av strategin. Johan von Schreeb, docent vid Karolinska institutet och som var på plats som läkare i Liberia under ebola-utbrottet, är kritisk.

  – Det krävs investeringar i hälsosystemet i Liberia för att förhindra nya epidemier men också för att bygga ett stabilt land där befolkningen har förtroende för institutioner, säger han, och menar att Sveriges engagemang inom global hälsa generellt har minskat.

  – Sverige har en lång tradition att stödja fattiga länders utveckling av hälso- och sjukvård, men den traditionen är numera dessvärre bruten, trots att kompetens än så länge finns inom organisationer och universitet. Den nya strategin kan inte tolkas på annat sätt än att Sverige avsäger sig ambitionen att vara en viktig aktör inom området global hälsa.

  Isabella Lövin svarar att regeringen medvetet har valt bort att fokusera på hälsa, eftersom det är ett område där många andra länder redan ger så mycket bistånd. Däremot går svenskt bistånd till hälsa multilateralt, genom till exempel Världshälsoorganisationen.

  1,35 miljarder ska satsas totalt mellan år 2016 till 2020.

  Annons
  Annons
  X

  Vårpersonal i Monrovia tog hand om askan från männniskor som dött av ebola, i mars förra året.

  Foto: Abbas Dulleh/AP Bild 1 av 2

  Biståndsminister Isabella Lövin.

  Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X