Annons
X
Annons
X

Sverige står inför ett avgörande vägval

Vår politik är tydlig och handlar om att människor ska kunna förverkliga sina drömmar. Vi vill fortsätta med stabila reformer för fler jobb och en bättre skola. Mycket står på spel kommande året, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt
Fredrik Reinfeldt Foto: STEFAN JERREVÅNG / TT

BRÄNNPUNKT | VALÅR

Sverige är ett av få länder där förtroendet för regeringen har ökat sedan 2007.
Fredrik Reinfeldt

Min övertygelse är att varje människas utgångspunkt är en vilja att leva ett gott liv. En vilja att kunna ta hand om sig själv och om andra. Att få skapa, bidra och utvecklas. För mig är detta också den viktigaste uppgiften som politiken har: Att ge människor utrymme att växa så att de, tillsammans med andra, får möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det är ett tungt ansvar som politiken bär. Vår huvuduppgift är att skapa förutsättningar för att varje person ska få chans till egen försörjning och utjämna livschanser. Genom utbildning och arbete får vi utrymme att växa utifrån våra egna förutsättningar, bortom hierarkier och invanda mönster.

Det svenska samhället står i dag på en solid grund, där nya delar hela tiden har lagts till gamla delar för att bli det Sverige vi nu känner. En successiv samhällsutveckling, där alla har varit viktiga för utvecklingen. Med ett samhällskontrakt som har gett oss en hög tillit till andra människor, en öppenhet mot omvärlden och en känsla av ansvar för våra gemensamma resurser.

Annons
X

I två val har valdeltagandet och förtroendet för politiker ökat i Sverige. I många andra länder är utvecklingen den motsatta. En ny OECD-rapport visar att Sverige är ett av få länder, i en värld präglad av ekonomisk kris, där förtroendet för regeringen har ökat sedan 2007. I de flesta andra länder minskar förtroendet för regeringen. Det gäller även våra grannländer Norge, Finland och Danmark. I Grekland har förtroendet minskat med 25 procentenheter.

Hanteringen av den ekonomiska krisen har i många länder gjort att väljarna har ifrågasatt om politiken klarar sina kärnuppgifter, i takt med att nedskärningar och skattehöjningar avlöst varandra. En inkonsekvent politik har i sin tur stärkt missnöjespartier och gynnat populistiska krafter. Sverige har varit ett undantag. Vi har konsekvent kunnat motverka krisen bättre än de flesta andra länder. Vi har haft utrymme att satsa på jobben och på skolan. Vi har gjort insatser för jobb och för omställning, och gett stöd till människor som hamnat i kläm när efterfrågan på våra industrivaror plötsligt fallit. Tillsammans med ordning i de offentliga finanserna och fungerande finansiella system har vår politik förbättrat Sveriges globala konkurrenskraft. Sedan 2006 har 200000 fler personer ett jobb att gå till. Samtidigt har utanförskapet krympt med lika många människor.

Sedan 2006 har också låg- och medelinkomsttagare genom lägre skatt fått mer pengar att röra sig med, samtidigt som de gamla kryphålen i skattesystemet har tagits bort. Genom sänkt bolagsskatt kan fler företag nu skatta i Sverige. Fler skatteavtal över gränserna motverkar skatteflykt. Under samma tid har också andelen av befolkningen i Sverige med positiv syn på skattesystemet ökat, från var fjärde till mer än var tredje person. I dag menar nästan hälften av svenskarna att det är omoraliskt att köpa svarta tjänster. För sju år sedan var det bara var femte som höll med om påståendet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Jag tror det är så här vi måste fortsätta att arbeta för att förbättra Sverige. Med utgångspunkt i människans förmåga att växa av egen kraft och vilja att bidra till vårt gemensamma välstånd. Genom stabila reformer och en tydlig politik som hjälper till att göra jobben fler och som spelar roll för vanliga människor. Genom en ständig beredskap att ompröva och omprioritera för att möta nya utmaningar i en ny tid. Fortsatta investeringar i kunskap rustar oss för framtiden. Det handlar om att fokusera på att stärka läraryrket, öka undervisningstiden och satsa på tidigt stöd till de elever som behöver det mest. En politik för fler jobb genom bättre villkor för företag att växa och anställa, är bättre än en återgång till kraftigt utbyggda bidragssystem, finansierat med höjda skatter på arbete och företagande.

  I morgon vaknar vi till 2014. Det är ett år då Sverige kommer att fatta ett avgörande beslut om vart vi ska gå framöver. Vi kan välja att fortsätta arbetet för ett mer öppet Sverige, där människor kan göra informerade val utifrån tydliga alternativ – som sedan förverkligas i politiska reformer kring hur jobben ska bli fler. Alternativet är att vi sluter oss inåt och förlitar oss på en politisk retorik som lovar allt till alla, men aldrig förklarar hur det ska ske. Vilken väg är bäst för Sverige? För mig är svaret enkelt.

  FREDRIK REINFELDT (M)

  statsminister

  Annons
  Annons
  X

  Fredrik Reinfeldt

  Foto: STEFAN JERREVÅNG / TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X