Annons
Analys

Per Lindvall:Sverige står för vinsten

Vattenfalls fiaskobetonade Europaoffensiv rymmer en bitter ironi. Efter ett drygt decennium av utlandsinvesteringar och förvärv för över 200 miljarder kronor står den ursprungliga svenska verksamheten för nästan hela koncernvinsten.

Publicerad

Bokslutet för 2012 är talande. Den svenska verksamheten genererade ett rörelseresultat på 23,5 miljarder kronor, vilket motsvarar runt 90 procent av koncernens rörelsevinst. Mönstret gick igen även under det fjärde kvartalet då den svenska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på 4,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med koncernresultatet på 5,2 miljarder kronor.

Nu kan man visserligen som Vattenfall, och andra företag, försöka lyfta fram det underliggande resultatet och plocka bort så kallade jämförelsestörande poster, då sjunker den svenska andelen till 56 procent för helåret och 66 procent för det fjärde kvartalet.

Annons
Annons
Annons
Annons